Slide Left Slide Right
Puntgave Zorg
Puntgave Zorg
Succes door Samenwerking
Succes door Samenwerking
Integrale aanpak
Integrale aanpak
Innovatie
Innovatie

Over ons

TallKing Results vindt dat ieder mens telt.
 
Het bevorderen, beschermen en verwezenlijken van menswaardigheid is binnen veel sectoren van onze samenleving niet vanzelfsprekend. Dit geldt voor de zorgsector, maar ook voor de pharmaceutische industrie, het onderwijs, de financiële wereld en de voedingsindustrie.
 
Samen met uw organisatie willen wij toewerken naar een gelijkwaardige samenleving waarbinnen het cruciale belang van in menselijke waardigheid kunnen leven actief onderdeel is van het sociaal-economisch beleid. Daarmee kan iedereen, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, mentale, fysieke en/of financiële kwetsbaarheid, rekenen op respect en zorgvuldigheid in een kansrijke, liefdevolle omgeving.
 
Heeft u een vraag? Neem contact met ons op!


 TallKing Results Team

Michel Bouquet
Michel Bouquet

Enthousiaste professional die zich kenmerkt door zijn creativiteit en ambitie. Van programmamanagement tot strategisch advies, Michel brengt je organisatie naar de volgende fase.

Lees meer

Martin Dat
Martin Dat

Betrouwbare, gedreven interim- en projectmanager met een integraal bedrijfskundige aanpak. Van ICT-implementatie tot Facilitair Management en Inkoop, Martin zet een resultaat neer.

Lees meer

Maarten Walhout
Maarten Walhout

Gedreven en gestructureerde adviseur/projectmanager. Zorglogistieke procesverbetering ondersteund door ICT, Maarten helpt met analyse, ontwerp, selectie en implementatie.

Lees meer

Astrid Hartog
Astrid Hartog

Eerlijke en enthousiaste proces- en organisatieanalist met jarenlange ervaring. Met een gestructureerde aanpak adviseert Astrid bij procesverbetering en implementaties.

Lees meer

Iris Smal
Iris Smal

Enthousiaste proces- en organisatieadviseur met een kritische blik. Iris verbetert zorgprocessen met oog voor de kwaliteit en het echt centraal stellen van de patiënt.

Lees meer

Bénédicte Levassort
Bénédicte Levassort

Betrokken, enthousiaste projectmanager op snijvlak ICT en zorg. Nieuw ZIS/EPD of Functioneel Beheer? Bénédicte realiseert het met haar nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen.

Lees meer

Ellen Sarr-Jansman
Ellen Sarr-Jansman

Betrokken, sociale en enthousiaste adviseur met een analytische, gedegen en pragmatische werkwijze. Doelen bereikt Ellen met ervaring van binnenuit de ouderenzorg en revalidatie.

Lees meer

Jarna Lanjouw
Jarna Lanjouw

Enthousiasmerend en energieke adviseur met pragmatische aanpak. Jarna is verandergericht en zet zaken in beweging om samen met een team optimaal resultaat te bereiken.

Lees meer

Sandra Postema
Sandra Postema

Gedreven zorg- en IT specialist met aandacht voor zowel klant als professional. Sandra inspireert en verbindt en brengt zorg naar een hoger plan dmv techniek.

Lees meer

Diensten

TallKing Results is uw specialist voor bedrijfskundig advies en projectmatige realisatie.

Wij helpen u uw organisatie te versterken vanuit de pijlers Markt, Proces, Organisatie & Technologie en begeleiden u zo van uitdaging naar resultaat. Niet alleen in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven en bij de overheid.

TallKing Results staat voor een integrale aanpak van problemen. Vanuit de klantvraag (Markt) en het gewenste zorgaanbod analyseren we de Processen. We helpen u een gezonde Organisatie in te richten, waarin proces en personeel ondersteund worden door inzet van de juiste Technologie/ICT.

Uniek aan samen werken met TallKing Results is dat u altijd kunt rekenen op de denk- en daadkracht van ons gehele team. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk van partners en associés waardoor indien nodig snel extra expertise kan worden ingezet.
Het TallKing Results Team bestaat uit gespecialiseerde professionals met één ideaal: Puntgave Zorg in Nederland.

TallKing Results Kroon

Wij vereenvoudigen complexe vraagstukken om samen met onze klant de zorgprocessen blijvend te verbeteren. TallKing Results helpt u met:

  1. Martkonderzoek en Visie-ontwikkeling
  2. Strategie, Roadmap & Communicatie
  3. Quickscans
  4. Procesverbetering: Nulmeting(Ist), Herontwerp (Soll), Quick Wins en Kostenbesparing, Continu verbeteren, Lean Six Sigma, Zorgpaden, Zorg- en Patiëntenlogistiek, VMS
  5. Organisatie inrichting: Rollen & Verantwoordelijkheden, Techniek & ICT, Inkoop & Contract, Beheer
  6. Programma- en Projectmanagement: Business case, Selectieproces, Implementeren en Integreren
  7. Coaching & Training
  8. Interim-management

…samen realiseren wij puntgave zorg, want alleen resultaat telt!

Voor meer details lees hieronder verder onder Markt, Proces, Organisatie en Technologie.

TallKing_Results_beeldlogo Markt

Op de Markt komen vraag en aanbod samen. Wat wordt de toekomstige zorgvraag? Wat is een passend aanbod? De vraag tonen we door marktontwikkelingen te combineren met uitdagende scenario’s. Het zorgaanbod bepalen we op basis van interne karakteristieken en concurrentie.

Lees meer...

TallKing_Results_beeldlogo Proces

Een Proces is een samenhangende reeks activiteiten om aan de Klantvraag te voldoen. Door onze kennis en ervaring met BPM/BPR, Lean Six Sigma, MRP/ERP, Medical Process Results, Zorg- en Patiëntenlogistiek realiseren wij een logische en efficiënte inrichting van uw zorgprocessen.

Lees meer...

TallKing_Results_beeldlogo Organisatie

Een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen hun kracht, kennis en vaardigheden bundelen om processen goed uit te voeren. Samen met u ontwerpen wij nieuwe organisatiestructuren en begeleiden we de organisatieverandering (change management) door middel van training, coaching en interim-management.

Lees meer...

TallKing_Results_beeldlogo Technologie

Technologie omvat de technische hulpmiddelen (o.a. ICT) om de Processen en de Organisatie te ondersteunen met het voldoen aan de Zorgvraag. Wij ondersteunen u bij het selecteren (eisen/businesscase), contracteren (onderhandelen), implementeren en integreren van EPD/ECD/PGD, ERP/planningspakketten, portalen, Stuurinformatie/Business Intelligence, Track&Trace.

Lees meer...

Klanten

Hieronder staan enkele klanten die onze adviseurs de afgelopen jaren op weg hebben mogen helpen naar een puntgave zorg.

Sociaal

TallKing Results werkt aan een puntgave zorg in opdracht van klanten en vanuit haar ideaal.
Ondersteuning van sociale projecten en belangenorganisaties is voor TallKing Results een logische keuze. TallKing Results is als Zakenvriend verbonden aan het KWF en levert in het geval van Kind en Ziekenhuis één van de bestuurders. Naast financiële steun bieden wij deze organisaties bedrijfsmatige kennis.

 
Kind en Ziekenhuis logo
Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.
 
Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies.

 
Logo_ZakenvriendVan_KWF

Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker. Jaarlijks sterven er zo’n 43.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.
 
TallKing Results is onder andere zakenvriend voor het project kinderoncologie van het Erasmus MC (Sophia Kinderziekenhuis).

Opinie


The Smart-series (TallKing Results) – II

Senioren vinden digitalisering van de overheid te snel gaan. Groep ouderen (65+) zonder internet in 2015: 692.270.(Bron: CBS) Astrid Oosenbrug (PvdA) stelt vragen aan Ronald Plasterk. Minister Plasterk schrijft naar aanleiding van Kamervragen dat veel overheidsorganisaties digitale dienstverlening hebben toegevoegd aan de traditionele vormen van dienstverlening en dat zij ‘die kanalen nog geruime tijd zullen blijven gebruiken.’ In werkelijkheid is de digitalisering van de centrale overheid op volle toeren. In het bedrijfsleven is deze slag al eerder gemaakt. Daar zagen we dat steeds meer mogelijkheden om analoog zaken te regelen afvielen omdat de primaire processen in deze fase anders werden ingericht. Het “analoog houden” wordt daarmee veel te kostbaar. Er zijn geen redenen aan te nemen dat dit proces bij overheidsorganisaties anders zal verlopen.

Lees verder...

The Smart-series (TallKing Results) – I

Één universele IT-infrastructuur, voorwaarde voor échte Smart Cities Onze samenleving is de laatste jaren verrijkt met slimme oplossingen; van Smartphones, Smartwatches tot Smart Homes, bijna iedereen neemt deel aan het slimmer worden van de leefomgeving. Ook onze steden willen slimmer worden; het ontstaan van Smart Cities is een feit. In de échte Smart City komen digitalisering en verstedelijking samen waardoor problemen worden opgelost en doelstellingen kunnen worden behaald. Dit vereist snelle en hoogstaande koppelingen tussen reeds beschikbare en toekomstige technologieën.

Lees verder...

TallKing Results: vernieuw de wereld, begin bij jezelf

Wanneer je klanten, hoe jong of oud ze ook zijn, inspireert zichzelf te blijven vernieuwen moet je dat natuurlijk zelf ook doen. Vanuit deze gedachte geven we ons logo en onze huisstijl opnieuw vorm. Graag geven we een kijkje in dit proces.

Lees verder...

Contact

Logo TallKing Results


Gaasterlandstraat 202
1079 RH Amsterdam
Nederland


+31 6 47 80 47 87
info@tallkingresults.com
www.tallkingresults.com
KvK 60831294

Vragen?

Neem contact op. We helpen u graag!

Kaart aanwezigheid

Afspreken?

Altijd iemand in de buurt, we komen naar u toe.