TallKing Results: vernieuw de wereld, begin bij jezelf

Wanneer je klanten, hoe jong of oud ze ook zijn, inspireert zichzelf te blijven vernieuwen moet je dat natuurlijk zelf ook doen. Vanuit deze gedachte geven we ons logo en onze huisstijl opnieuw vorm. Graag geven we een kijkje in dit proces.

In 2014 begonnen de drie initiatiefnemers TallKing Results vanuit hun idealistische wens de zorg echt te verbeteren. “De bedrijfsnaam lag voor de hand, want al onze aandacht gaat uit naar de klant en de tevredenheid, het resultaat, is het enige dat telt” zegt Martin Dat. En toen nog snel een logo? De naamkeuze met dubbel LL moest zichtbaar worden in het logo, veel meer wisten de oprichters nog niet te bedenken…alle aandacht ging immers naar de klanten en de eigen cultuur.

Die TallKing Results cultuur was vanaf de eerste dag van het grootste belang. Kwetsbaar, want de aandacht ligt op de klantbelangen, het werken in teams, de kennisoverdracht en daarmee het vinden van de juiste mensen. “Geslaagd, onze uitgangspunten worden unaniem gedragen.” is de conclusie van de Maarten Walhout. Inmiddels is het team gegroeid naar 9 leden. De onderlinge verhoudingen binnen deze platte organisatie zijn prima. Iedereen werkt aan de uitbouw van het bedrijf door volledig klantgericht onze teamkennis te delen en elkaar te steunen. “We adviseren en implementeren bij klanten door kennis over te dragen. Daarbij is geen uitdaging te complex, want we zijn bijzonder creatief en toekomstgericht.”

“Onze naam weerspiegelt onze visie” vertelt Astrid Hartog. “Het resultaat voor onze klant is dat wat ons drijft. Door te luisteren naar onze ‘pratende’ klanten realiseren we samen hun doel, lossen we problemen op en ontwikkelen we visie en strategie.” De oorspronkelijke uitgangspunten voor de bedrijfscultuur worden breed gedragen door zowel de klanten als de medewerkers. “We weten waar we voor staan en willen dat uitstralen”.

Om deze visie kracht bij te zetten ontwikkelden we een nieuwe huisstijl waarbij ons nieuwe logo de spil is. We vroegen een jonge designer onze nieuwe ‘look and feel’ te helpen ontwikkelen. Met elkaar werkten we toe naar het eindresultaat. Wij laten u dan ook graag ons Result zien!

TallKing_Results_logo_fc_scherm
Samen werken aan een Puntgave zorg!


Hoe ontwikkel je een nieuw logo?
“We zijn best wel trots op wat we in korte tijd mochten betekenen voor onze klanten”, zegt Michel Bouquet. “Het logo gaf onvoldoende uiting aan onze haast idealistische cultuur. Noch kwam de zo gewaardeerde resultaatgerichtheid tot z’n recht. En bleek de spelling van onze naam, met haar woordgrap, onvoldoende zichtbaar”. Tijd voor actie, talking results…

Een jong bedrijf zoekt jonge ontwerpers met lef en oog voor de boodschap. Klinkt mooi maar plaatst de eigen organisatie in de klantrol. Een spannende stap.

Jenny Teer, ontwerpster: “De opdracht die ik kreeg was een logo ontwikkelen dat bij TallKing Results past. Kernwoorden daarbij waren eenvoud, kracht, warmte, samenwerken, verschil en verandering, resultaat, gebruik van de naam”.

“Vanuit de naam TallKing Results kwam als beeld de kroon (van de koning) op, en het verbinden door woorden, de samenwerking. Ik heb een aantal vormen bedacht waar we samen naar hebben gekeken. Hier kwam de basisvorm uit voort waar het uiteindelijke ontwerp op is gebaseerd”.

De kleur geeft positiviteit, warmte en kracht. De piek verbeeldt het resultaat en geeft tegelijkertijd het pad naar de toekomst weer, de stip op de horizon. De verbondenheid, het teamwork en het samenwerken zie je terug in de zijkanten van de kroon; figuren die elkaar de hand reiken en zo samen de toekomst creëren.
TallKing_Results_beeldlogo_fc


“Uit ons overleg bleek dat de naam TallKing niet altijd goed wordt geschreven. De dubbele ‘l’ wordt weleens over het hoofd gezien. Om dit duidelijker naar voren te laten heb ik twee kleuren gebruikt in de naam. Deze kleur komt uit het kleurenspectrum van de kroon” vertelt Jenny trots. De naam is zo krachtig weergegeven dat het ook zelfstandig staat voor de boodschap die het team wil uitstralen en de klanten die met overtuiging grote stappen durven te maken in de zorg.

TallKing_Results_naamlogo_fc_scherm