The Smart-series (TallKing Results) – I

Één universele IT-infrastructuur, voorwaarde voor échte Smart Cities

Onze samenleving is de laatste jaren verrijkt met slimme oplossingen; van Smartphones, Smartwatches tot Smart Homes, bijna iedereen neemt deel aan het slimmer worden van de leefomgeving. Ook onze steden willen slimmer worden; het ontstaan van Smart Cities is een feit. In de échte Smart City komen digitalisering en verstedelijking samen waardoor problemen worden opgelost en doelstellingen kunnen worden behaald. Dit vereist snelle en hoogstaande koppelingen tussen reeds beschikbare en toekomstige technologieën.

Schermafbeelding 2016-03-31 om 13.37.22

Dit samenkomen blijkt nog een moeizaam proces: lokale overheden bevinden zich in een spagaat tussen hun wens naar een universele oplossing en leveranciers die elkaar beconcurreren. Een oplossing lijkt soms ver weg.

Op binnenlandsbestuur.nl stond onlangs de volgende noodkreet:
“Ik denk dat de oplossing een stuk dichterbij komt als we de IT-infrastructuur voor smart cities beschouwen als een nutsvoorziening, net als gas, water en licht. Iedereen – burgers, bedrijven, de gemeentelijke overheden – moet deze nutsvoorziening probleemloos kunnen gebruiken. Het is ook een ideale manier om koppelingen tussen projecten onderling en probleemloze uitwisseling van (open) data mogelijk te maken. Juist deze onderlinge koppelingen maken een stad écht slim!”
Rob de Wildt, Directeur Public Sector at Cisco, 22 mrt 2016

Prachtig dat een leverancier het algemeen belang en de toekomst voor zich ziet en het voortouw wil nemen! Een volgende grote stap zal gezet kunnen worden wanneer de huidige aanbieders samenkomen, een verbond sluiten om deze Smart City infrastructuur tegen kostprijs aan te kunnen bieden. Hierdoor wordt de leverancierscompetitie omgevormd tot een stuwende kracht en worden de overheden niet langer geblokkeerd in hun besluitvorming.

Voor niks gaat de zon op? Het verdienmodel is duidelijk: alleen een dergelijke universele infrastructuur biedt namelijk een lanceerplatform voor echte innovatieve projecten. Dit zijn nu juist de zaken waarmee een serieuze leverancier zich op de markt kan onderscheiden en zijn investeringen ruimschoots kan terugverdienen.

Waar wachten we nog langer op? Het is nu tijd om samen te komen en een aanbod neer te leggen waar niemand om heen kan! Op die manier is de hiaat te overbruggen en kunnen we een volgende stap in dit tijdperk van digitalisering zetten.