Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Crisis- en post-crisiszorg voor (Covid-19) zorgpersoneel

Crisissituaties, in het bijzonder de coronacrisis, vragen enorm veel inspanning van de zorgsector als het gaat om het organiseren van de juiste zorg rondom de crisis. Niet alleen in tijden van het ontstaan van de crisis en in het proces van continueren van de crisisorganisatie, maar ook de periode na de crisis. In deze fase is het uitermate van belang dat er aandacht wordt besteed aan het zorgpersoneel en dat ze de juiste ondersteuning krijgen toegereikt. 

Vanuit onze expertise kunnen wij zorginstellingen ondersteunen in het voorkomen van uitval en het behouden van personeel tijdens en na crisissituaties. Denk aan het ondersteunen en coachen van individuele zorgprofessionals en gehele zorgteams. Maar ook het ondersteunen, adviseren en begeleiden van het management met vraagstukken ‘hoe om te gaan met ons personeel tijdens en na een periode van crisis?'. 

Vanuit coaching en gedragsdeskundige expertise kunnen wij mensen zowel op individueel niveau als op groepsniveau in een veilige omgeving ondersteunen en begeleiden. Het doel hiervan is te voorkomen dat ze uitvallen of in een burn-out situatie terecht komen. Onze interventies zijn niet bedoeld om opgelopen posttraumatische stress of om trauma gerelateerde problematiek anderszins te behandelen.

 

TallKing Results kan de volgende interventies bieden die als uitgangspunt kunnen gelden om zorgprofessionals, zorgteams, afdelingshoofden en teammanagers te ondersteunen: 

1. Coaching en begeleiding van zorgprofessionals op individueel als op groepsniveau

Coaching/begeleidingssessies voor zorgprofessionals met als doel ondersteuning bieden om een stap verder te kunnen maken.  Daar is het hebben van aandacht voor de volgende elementen van belang: 

  • een veilige omgeving 
  • erkenning en aandacht
  • rust, controle en overzicht
  • delen van ervaringen met anderen 
  • praktische hulp 

Het uiteindelijke doel is om in rust terug te keren van de crisiswerkzaamheden naar reguliere werkzaamheden waarin de zorgprofessional rust en controle ervaart en heeft.

2. Coaching, begeleiding, advisering van het management, teamleiders, afdelingshoofden

Coaching, begeleiden en adviseren van managers, teamleiders en of afdelingshoofden met als doel een stap te maken om vanuit de crisissituatie te komen tot de reguliere processen. Daarbij is het hebben van aandacht voor de volgende elementen van belang: 

Hoe help ik het team vanuit het crisisproces naar het reguliere proces zonder aandacht voor de zorgprofessionals te verliezen? Met andere woorden; hoe krijg ik een gezonde balans tussen vraag en aanbod zonder dat ik te veel van de zorgprofessionals vraag? 

  • Hoe organiseer ik het opstarten van het reguliere proces?
  • Hoe organiseer ik een veilige omgeving voor het team?
  • Rust, controle en overzicht voor de manager, teamleider of afdelingshoofd. 
  • Delen van ervaringen met anderen. 
  • Praktische hands-on ondersteuning. 

Het doel is niet om de taken over te nemen, maar juist te ondersteunen en de manager, teamleider of afdelingshoofd vanuit zijn of haar kracht een vervolg stap te laten maken.

3. Postcrisis Interim-management  

Wanneer noodzakelijk, kunnen wij de rol en de taken van een manager, teamleider of afdelingshoofd tijdelijk overnemen. Het doel hierbij is de totstandkoming van een goed georganiseerd regulier zorgproces met oog voor een goede balans tussen de patiënt, de medewerker en de organisatie. 

Daarnaast geven wij mee dat het essentieel is om vervolgens de re-integratie van de manager, teamleider of afdelingshoofd gezamenlijk in een korte periode te herpakken.

4. Het begeleiden van een decharge van de crisis met als doel vanuit de ‘lessons learned' nieuw beleid te maken

Vanuit de crisissituatie is het verstandig om achteraf te kijken wat er in het proces goed gegaan is en waar kunnen wij in een volgende crisis van leren. Vanuit een decharge methode kunnen wij (management)teams begeleiden om een gedegen (risico)analyse (van uit wetenschappelijke modellen) te maken waarop nieuwe beleid gemaakt kan worden. Tevens kunnen wij het proces begeleiden om tot nieuwe beleid te komen.

5. Optimaliseren/begeleiden van een interne crisisorganisatie naar de standaard en richtlijnen van het GHOR/Veiligheidsregio's ter voorbereiding van een crisis

Tijdens de fase van crisis worden er intern binnen zorgorganisaties crisisteams opgericht. Vanuit een analyse kunnen wij met de organisatie mee kijken welke processen goed verlopen zijn en welke processen geoptimaliseerd kunnen worden. 

Het team van TallKing Results staat voor u klaar om u te begeleiden met de bovenstaande interventies. Verder praten over de mogelijkheden, neem gerust contact op:

Ernst Scipio
e.scipio@tallkingresults.com | Mbl: +31 6 26 24 08 14

Paul van Limbeek
p.vanlimbeek@tallkingresults.com | Mbl: +31 6 30 21 13 81

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin