Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Netwerkzorg: De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het zorglandschap in Nederland verandert in een hoog tempo. Zorg en behandelingen vinden steeds meer in of dichtbij huis plaats, waardoor zorgtaken van het ziekenhuis en de zorginstelling verschuiven naar de wijk. Ook neemt de nu al hoge zorgvraag de komende decennia aanzienlijk toe door de bekende dubbele vergrijzing. Daarnaast krijgt uw zorginstelling waarschijnlijk, net als veel andere organisaties, te maken met personeelstekorten door afname van de beroepsbevolking in de komende jaren.

Deze situatie vraagt om een herinrichting van de zorgketen, waarbij aanpassingsvermogen van de betrokken zorgorganisaties in de keten essentieel is.
In het kader van de juiste zorg op de juiste plek heeft TallKing Results een werkgroep opgericht die zich buigt over de vraag: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en verbetering van de kwaliteit?

Al langer zien we dat SEH's volraken met kwetsbare ouderen waar vervolgens moeilijk de passende zorg voor te vinden is. Dit fenomeen in combinatie met de huidige en toekomstige personeelstekorten vraagt om een creatieve en innovatieve aanpak, waarbij we de kwaliteit van de zorg niet uit het oog verliezen. TallKing Results werkt aan initiatieven om op een innovatieve wijze processen in te richten met als doel de doorstroming in de regio te optimaliseren en de verkeerde bed problematiek tot het minimum terug te brengen.

Uitgangspunten in de vernieuwde procesinrichting zijn:

1.    Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek door de doorstroom van patiënten effectiever en transparanter te maken
2.    Het zo slim mogelijk inzetten van zorgcapaciteit in de regio, waarbij we over de muren van de Cure en Care denken
3.    Het creëren van gelijkwaardigheid in de samenwerking, waarbij niet alleen de grootste speler in de regio de koers aangeeft

Goede samenwerking tussen zorginstellingen, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de gemeente zijn essentieel om ervoor te zorgen dat zorg en welzijn zo optimaal en goed mogelijk is georganiseerd in een regio met een gedeelde verantwoordelijkheid.

Meedoen aan het verbeteren van de keten?
Bent u geïnteresseerd in onze visie en wilt u ideeën uitwisselen of met ons samenwerken, neem dan contact met ons op.

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin