Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

TallKing Results en de corona epidemie

Samen de strijd aan tegen het coronavirus
De coronacrisis raakt de Nederlandse samenleving en specifiek de zorgsector onevenredig hard. Dit zal de komende tijd alleen maar toenemen voordat de druk op het zorgstelsel als geheel zal afvlakken.

Gedreven vanuit onze missie tot humanisering van de zorg willen we onze verantwoordelijkheid nemen en een waardevolle bijdrage leveren in deze crisissituatie. Daarom willen wij vanuit Tallking Results onze inzet aanbieden door ziekenhuisorganisaties te helpen de crisis op een gestructureerde manier te lijf te gaan.

In de gehele zorgketen, zowel in de acute fase als in de direct hierop volgende periode, willen wij op basis van onze kennis en ervaring voor diverse thema's onze hulp aanbieden. U kunt daarbij denken aan:

1.    Triageproces van coronaverdenkingen via de SEH en HAP
Veel spoedeisende hulpafdelingen en huisartsenposten bereiden zich voor op de verwachte toestroom van coronaverdenkingen in combinatie met het hoge besmettingsrisico. Hierbij wordt vaak gekozen voor een tent om de triage voor de spoedzorg van mogelijke coronabesmettingen buiten de ziekenhuismuren te organiseren en zo kruisbesmettingen te voorkomen. Ontwerpkeuzes zijn daarin cruciaal. Toch valt ons op dat er weinig kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de initiatiefnemers van de ziekenhuizen, waardoor de opzet onderling sterk van elkaar verschilt. Coördinatie in kennisuitwisseling en hulp aan deze teams kan hier een kwaliteit- en snelheidsimpuls aan geven.

 In- en doorstroom patiënten

Sinds enkele weken zijn we als TallKing Results bij diverse initiatieven betrokken (in regio Brabant, Utrecht en Gelderland) om het triageproces en afhandeling van coronaverdenkingen via de SEH en HAP vorm te geven. 
Op basis van onze ervaring met deze specifieke SEH-processen en gedreven vanuit onze missie bieden we onze expertise belangeloos aan om ziekenhuisorganisaties te helpen deze initiatieven door te lichten in een zeer kort tijdsbestek (24 uur) door middel van een complete scan.
Voor de optimale organisatie van de gehele zorgketen en een goede integrale aanpak helpt TallKing Results ook andere zorginstellingen in de VVT en GGZ met de organisatie van corona-afdelingen, -locaties en -hotels.

Looplijnen

2.    Telefonische bereikbaarheid
De druk op de telefonische afhandeling van patiënten die de zorgorganisatie benaderen kan groot worden, zeker nu de fysieke bezoeken van de patiënten in het ziekenhuis tot een minimum worden beperkt en alles op afstand moet. We kunnen helpen met het formuleren en implementeren van een bereikbaarheidsstrategie voor het ziekenhuis. Dus het plan-, en projectmatig realiseren van een bereikbaarheidsplan waarbij vragen van patiënten in goede banen worden geleid en de kwaliteit van dienstverlening op een acceptabel niveau blijft. Dit helpt niet alleen op de korte termijn, maar biedt juist ook verbetering op de langere termijn.

3.    Bevordering en stroomlijnen digitale consulten
Nu bijna alle fysieke polibezoeken worden afgezegd organiseren ziekenhuizen massaal telefonische- en videoconsulten. Het proces van digitalisering en juiste zorg op de juiste plek wordt hiermee in een versnelling gebracht. Het belang van het patiëntenportaal en de bijbehorende zorgprocessen wordt in deze tijd benadrukt, tijdens en na deze crisis. Onze expertise zou ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat de ervaring opgedaan in deze acute situatie doorontwikkeld en geborgd kan worden in de zorgprocessen, nu en in de (nabije) toekomst.

4.    Capaciteitsmanagement en zorglogistiek
Op dit thema zien we twee mogelijkheden van inzet:
a.    Met het afzeggen, vervangen en verplaatsen van de poliklinische spreekuren komen de zorgorganisaties op dat gebied in de nabije toekomst voor een uitdaging te staan wat betreft planning en capaciteit. TallKing Results kan hier een helpende hand bieden om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen aanvliegen.
b.    Juist nu veel ziekenhuizen het electieve OK-programma grotendeels geschrapt hebben om capaciteit vrij te spelen voor de opvang van patiënten met het coronavirus verwachten we dat ziekenhuizen over enkele weken weer voorzichtig een start zullen maken met het invoeren van de electieve OK's. Een voorbereiding op de opstart van deze OK-programma's kan veel vragen van de organisatie en hier kunnen we vanuit onze ervaring hulp bij bieden.

5.    Optimale verdeling en planning van schaarse middelen (goederenlogistiek)
Zeker nu voor sommige producten de aanlevering stagneert kunnen we het ons voorstellen dat een proces rondom de verdeling van deze schaarse middelen nodig is. Met alle opgebouwde deskundigheid rondom de supply chain keten in ziekenhuizen kunnen wij zeker ondersteunen bij het maken van bepaalde keuzes.

6.    Interimmanagement en projectmanagement
Het crisismanagement in deze periode komt vaak terecht bij de zorgmanagers die naast deze nieuwe taken geen afstand kunnen doen van hun reguliere bezigheden. Bovendien is er een hoger risico dat zorgmanagers uitvallen. Hulp van onze ervaren managers kan het huidige MT ontlasten en bijstaan om de crisis het hoofd te bieden.

Ter overweging
Bovenstaande thema's zijn slechts een indicatie van onderwerpen waar we aan denken. Het kan zijn dat u een concrete hulpvraag heeft die past in bovenstaande lijn of daaraan relateert. Per aanvraag bepalen we in gezamenlijk overleg welke inzet haalbaar is. Want ook in deze tijd willen we kwaliteit kunnen leveren. Graag horen wij wat we voor u kunnen betekenen, nu of in de toekomst.

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin