Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Actueel

Er zijn 18 berichten op 4 pagina's, dit is pagina 1

Capaciteitsmanagement is meer dan een rekenkundige exercitie

De plotselinge wereldwijde pandemie heeft in de zorg geleerd dat gestructureerd beheer van capaciteiten, zodat de output van het gehele systeem centraal wordt gesteld, belangrijker is dan ooit. Lees hier waarom dit veel meer is dan een louter rekenkundige exercitie. Verandering van cultuur en gedrag is een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle transitie.  |  lees meer »


TallKing Results ondersteunt digitalisering in diverse zorginstellingen

Digitalisering in de zorg heeft een vlucht genomen. Door bittere noodzaak en met grote inzet hebben zorgmedewerkers elkaar en hun patiënten gevonden in de digitale wereld. En digitalisering in de zorg zal verder vliegen en hoger.

De subsidieprogramma’s Open, InZicht en VIPP stimuleren deze vlucht. Wij van TallKing Results gaan graag met u in gesprek of wij u kunnen ondersteunen bij uw verdere digitalisering, eventueel ondersteund door deze subsidieprogramma’s. Het schrijven van een projectplan, het uitvoeren van het implementatietraject, werkprocessen in kaart brengen en herontwerpen en digitale hulpmiddelen integreren met de mens centraal, dát is waar wij goed in zijn. Neem contact met ons op en laat digitalisering in de zorg vliegen!  |  bekijk video »


Procesmanagers TallKing Results stellen zich voor

Binnen digitalisering in de zorg speelt procesanalyse en -herontwerp een zeer belangrijke rol om de implementatie van de technische hulpmiddelen succesvol binnen de organisatie te borgen, zodat het gewenste rendement behaald wordt. Bij TallKing Results hebben wij diverse specialisten hiervoor. Graag stellen Ingrid, Pomme en Ilse zich voor.  |  bekijk video »


Opschaling spoedzorg Gelderse Vallei

In de opschalingsfase van de coronacrisis hadden de SEH en huisartsenpost van de Gelderse Vallei te maken met een uitdaging; Hoe schaal je binnen 48uur op van een reguliere- naar crisisorganisatie? Door intensieve samenwerking tussen beide organisaties is dit hun gelukt. Zij hebben TallKing Results aanvullend gevraagd om te helpen met een capaciteitsmodel en het zichtbaar maken van knelpunten in hun werkproces.  |  bekijk video »


Voorraadbeheer bij Maxima MC tijdens de coronacrisis

Hoe ziet voorraadbeheer op de Intensive Care eruit tijdens de coronacrisis? Jan Valkenburg, coordinator Medische hulpmiddelen bij Maxima MC vertelt zijn verhaal.
 |  bekijk video »


Pagina:  1  2  3  4  Next »