Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Actueel

Er zijn 17 berichten op 4 pagina's, dit is pagina 2

Interim management door Tallking Results

Wij zien regelmatig zeer interessante vacatures voorbijkomen die naadloos aansluiten op ons kennis- en werkgebied. Wij zijn ervan overtuigd dat tijdelijke invulling door een van onze medewerkers veel meerwaarde kan hebben en dat onze medewerkers zeer geschikte kandidaten zijn die als interim manager of projectmanager het verschil maken.  |  lees meer »


SEH Máxima MC in een betere flow

Elk ziekenhuis wil de beste zorg voor haar patienten, elk ziekenhuis wil de processen optimaal inrichten. Dat is goed voor de patient, goed voor de medewerkers, goed voor het ziekenhuis in zijn geheel. Om dit te bereiken zette het Máxima MC (MMC), met vestigingen in Eindhoven en Veldhoven en 3.000 medewerkers aan boord, het gedachtegoed van Lean Six Sigma in. Lees hoe medewerkers in staat werden gesteld zelfstandig alledaagse processen te verbeteren. Een terugblik en een blik in de toekomst.
 |  lees meer »


Optimale implementatie van versnelde digitale oplossingen

Sinds de COVID-19 epidemie heeft de zorgsector een versnelde digitale transformatie doorgemaakt. Digitale oplossingen zijn massaal en in een hoog tempo ingevoerd. Dit vraagt veel aanpassingsvermogen van uw organisatie. De komende periode zal de volgende stap gezet moeten worden, dit is het moment om digitale zorg duurzaam in te bedden in uw zorgproces.  |  lees meer »


Supply chain IC geoptimaliseerd

Een mooi voorbeeld hoe we als Tallking Results een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de coronacrisis. Hoe krijg je grip op de schaarse voorraden op een IC die moet opschalen in capaciteit? We zetten onze kennis van supply chain en logistiek in. Op een pragmatische wijze brengen we structuur aan en zorgen voor overzicht en werken we aan visueel management en volgens 5S principes.  |  bekijk video »


Gevolgen opschalen electieve zorg voor GRZ, MSR, ELV en thuiszorg

Nu de reguliere zorg in heel Nederland weer langzaam maar zeker wordt opgestart in ziekenhuizen, krijgen de zorgpartners verderop in de keten eveneens te maken met een groeiende vraag naar zorgcapaciteit. Het is van belang deze capaciteit goed te benutten. Tallking Results heeft hiervoor een praktisch stappenplan ontwikkeld.  |  lees meer »


Pagina:  « Prev  1  2  3  4  Next »