Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Actueel

Er zijn 20 berichten op 4 pagina's, dit is pagina 3

Optimale implementatie van versnelde digitale oplossingen

Sinds de COVID-19 epidemie heeft de zorgsector een versnelde digitale transformatie doorgemaakt. Digitale oplossingen zijn massaal en in een hoog tempo ingevoerd. Dit vraagt veel aanpassingsvermogen van uw organisatie. De komende periode zal de volgende stap gezet moeten worden, dit is het moment om digitale zorg duurzaam in te bedden in uw zorgproces.  |  lees meer »


Supply chain IC geoptimaliseerd

Een mooi voorbeeld hoe we als Tallking Results een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de coronacrisis. Hoe krijg je grip op de schaarse voorraden op een IC die moet opschalen in capaciteit? We zetten onze kennis van supply chain en logistiek in. Op een pragmatische wijze brengen we structuur aan en zorgen voor overzicht en werken we aan visueel management en volgens 5S principes.  |  bekijk video »


Gevolgen opschalen electieve zorg voor GRZ, MSR, ELV en thuiszorg

Nu de reguliere zorg in heel Nederland weer langzaam maar zeker wordt opgestart in ziekenhuizen, krijgen de zorgpartners verderop in de keten eveneens te maken met een groeiende vraag naar zorgcapaciteit. Het is van belang deze capaciteit goed te benutten. Tallking Results heeft hiervoor een praktisch stappenplan ontwikkeld.  |  lees meer »


Crisis- en post-crisiszorg voor (Covid-19) zorgpersoneel

Crisissituaties, in het bijzonder de coronacrisis, vraagt enorm veel inspanning van de zorgsector als het gaat om het organiseren van de juiste zorg rondom de crisis. Niet alleen in tijden van het ontstaan van de crisis en in het proces van continueren van de crisisorganisatie, maar ook de periode na de crisis. In deze fase is het uitermate van belang dat er aandacht wordt besteed aan het zorgpersoneel en dat ze de juiste ondersteuning krijgen toegereikt.  |  lees meer »


Doelmatig opschalen van electieve zorg

De electieve zorg wordt na een lange periode van stilte weer opgestart. Het is van belang dit op een dusdanige wijze te doen dat de druk op de zorg niet te hoog wordt en het hele systeem niet vastloopt. Lees hier onze integrale aanpak.  |  lees meer »


Pagina:  « Prev  1  2  3  4  Next »