Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Actueel

Er zijn 17 berichten op 4 pagina's, dit is pagina 3

Crisis- en post-crisiszorg voor (Covid-19) zorgpersoneel

Crisissituaties, in het bijzonder de coronacrisis, vraagt enorm veel inspanning van de zorgsector als het gaat om het organiseren van de juiste zorg rondom de crisis. Niet alleen in tijden van het ontstaan van de crisis en in het proces van continueren van de crisisorganisatie, maar ook de periode na de crisis. In deze fase is het uitermate van belang dat er aandacht wordt besteed aan het zorgpersoneel en dat ze de juiste ondersteuning krijgen toegereikt.  |  lees meer »


Doelmatig opschalen van electieve zorg

De electieve zorg wordt na een lange periode van stilte weer opgestart. Het is van belang dit op een dusdanige wijze te doen dat de druk op de zorg niet te hoog wordt en het hele systeem niet vastloopt. Lees hier onze integrale aanpak.  |  lees meer »


Netwerkzorg: De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het zorglandschap in Nederland verandert in een hoog tempo en vraagt om een herinrichting van de zorgketen. TallKing Results buigt zich ook over de vraag.  |  lees meer »


TallKing Results en de corona epidemie

De coronacrisis raakt de Nederlandse samenleving en specifiek de zorgsector onevenredig hard. Dit zal de komende maanden in eerste instantie eerder toenemen voordat de druk op het stelsel als geheel zal afvlakken.  |  lees meer »


Nieuwe website online

TallKing Results heeft achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe website, om nog beter inzichtelijk te maken wat wij doen en hoe we werken. Welkom!


Pagina:  « Prev  1  2  3  4  Next »