Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Ons Aanbod - Basis op orde & Continu verbeteren

Het programma Basis op Orde, ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van continu verbeteren, introduceert een gemeenschappelijke werkwijze binnen een organisatie om met de medewerkers planmatig het werkproces voortdurend te optimaliseren. Uitgangspunt daarbij is altijd: hoe ondersteunen we de organisatie op de juiste manier om de veranderingen zelfstandig uit te voeren en het gemeenschappelijke resultaat te dragen?.

Onze (Master) Blackbelts Lean Six Sigma belichten bovenstaand vraagstuk altijd vanuit meerdere invalshoeken: vanuit menselijk oogpunt, procesmatig, doelmatig en kostenefficiëntie. Het borgen van de oplossing is vanaf de start een aandachtspunt.

De ideale organisatie is een organisatie waar waarde toevoegende zorg geleverd wordt en waar veilig, slim en efficiënt gewerkt wordt. Tijdens ons Basis op Orde programma leren wij iedere medewerker dagelijks bezig te zijn met het verbeteren van zorg, waarbij gewenst gedrag van de mens en meetbare resultaten in het proces centraal staan. De geïmplementeerde verbeteringen staan zodoende altijd in relatie tot de visie en strategie van de organisatie.

Wanneer nodig kan TallKing Results binnen zulke programma’s ook specifieke expertise leveren op het gebied van ICT, inkoop en contractmanagement.


...samen realiseren wij puntgave zorg!