Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Ons Aanbod - Programma- & projectmanagement

Op het gebied van programma- en projectmanagement heeft TallKing Results ruime ervaring bij diverse zorgorganisaties. In onze aanpak hebben we specifiek aandacht voor de boven- en de onderstroom. Wij durven te zeggen waar het op staat en zeggen nee waar nodig.

Projecten en programma’s worden door ons transparant georganiseerd en gestructureerd. De inzet van projectmatige methodes samen met de afstemming van de verwachtingen evenals het verbinden van de mensen binnen de organisatie leidt gegarandeerd tot een mooi resultaat.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor het project als geheel. Dit begint bij het goed afstemmen van de doelstelling van het project en de te leveren projectresultaten, als ook hoe deze bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Op die manier zal het resultaat van het project als echt succesvol worden ervaren in de organisatie.

Uitgangspunt is dat we altijd, zichtbaar of op de achtergrond, werken met sparringpartners die de programma-/projectmanager ondersteunen en een andere kijk geven op de uitdagingen die de opdracht met zich meebrengt.


...samen realiseren wij puntgave zorg!