Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Ons Aanbod - Specifieke Zorgprocessen

Op een aantal gebieden binnen zorgorganisaties en -ketens hebben wij specifieke expertise: zorglogistiek, facilitair, ICT en het primaire zorgproces. Wij humaniseren en optimaliseren processen binnen deze domeinen en weten de mens hierin centraal te zetten waardoor de efficiëntie toeneemt.

Op het gebied van zorglogistiek bieden wij ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken in verschillende zorgsectoren. Wij helpen variabiliteit te reduceren en capaciteitsbenutting voor verschillende tijdslijnen te verbeteren op basis van objectieve berekeningen.

In het facilitaire domein bieden wij procesondersteuning aan binnen de goederenlogistiek (supply chain), serviceprocessen en de procedures rondom voeding. Bij diverse klanten hebben wij dit soort procesoptimalisaties met succes doorgevoerd.

Binnen de ICT kunnen wij ondersteuning leveren op het gebied van EPD, ERP, koppelingen, zorgalarmering en nieuwe zorgconcepten zoals e-Health waarbij ook hier de mens in het project voorop staat binnen de kaders van de projectdoelstellingen.

Ook binnen het primaire zorgproces kunnen we helpen optimaliseren en systematiseren. Met behulp van een ontwikkelde methode genaamd MPS (Medisch Processtappen Model) brengen we het verloop van primaire zorgprocessen samen met de zorgmedewerkers in kaart en voeren we verbeteringen met alle betrokkenen door.

Referenties van een aantal voorbeeldprojecten vind je hier.


...samen realiseren wij puntgave zorg!