Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Over Ons - Vier Pijlers

Proces, Technologie, Organisatie & Markt

TallKing Results helpt u aan de hand van vier pijlers om het uitgangspunt en toekomstbeeld van uw organisatie te bepalen zodat uw organisatie optimaal functioneert en uw medewerkers volledig in hun kracht komen te staan. Deze pijlers zijn Proces, Technologie, Organisatie en Markt.

Onze kennis van de markt, samen met uw huidige en toekomstige bedrijfsconcept en de mogelijke hulpmiddelen die technologie biedt, maakt dat TallKing Results, samen met u, het werk kan organiseren en uw mensen kan opleiden voor het implementeren van een succesvolle verandering. Zo realiseren we vanuit verbinding het resultaat van het gemeenschappelijk gestelde doel.


Proces

Vaak zien we dat complicaties op de korte termijn de doelstellingen op de lange termijn in de weg staan. Vanuit ervaring en expertise helpt TallKing Results dergelijke obstakels inzichtelijk te maken en constructieve, toekomstbestendige oplossingen aan te dragen en te implementeren.

lees meer »

Daadwerkelijke toegevoegde waarde laten samengaan met het centraal stellen van klant/patiënt. Zo efficiënt mogelijk en doelgericht, waarbij nooit de menselijke waarde uit het oog verloren wordt.

We ontwikkelen samen het stappenplan dat zowel huidige als toekomstige doelen realiseert. Wij staan voor resultaat en durven dan ook waar nodig nee te zeggen.


Organisatie

TallKing Results houdt bij de overdracht van kennis, projectimplementatie en verbetering van de bedrijfsvoering rekening met alle betrokkenen. Wij zijn uw oprechte partner en creëren verbinding.

lees meer »

Te vaak worden noodzakelijke veranderingen belemmerd door politieke belangen, tegengestelde doelstellingen, eerdere tegenslagen en (vaak kleine) actuele problemen.

TallKing Results helpt uw organisatie haar ambitieuze doelen te behalen. Onze transparante werkwijze leidt tot een langdurige samenwerking van alle betrokkenen.

De menselijke kant van het proces is daarbij een essentieel onderdeel van de verbetering, waarbij leiderschap ingevuld wordt op een natuurlijke en gezonde manier. Vanuit haar visie op leiderschap adviseert TallKing Results ook over de wijze waarop de organisatie wordt vormgegeven.

Ons team voorziet u van onze rijke expertise en bewezen methodologieën. We geven uw mensen het inzicht en het lef om te komen tot echte nieuwe resultaten.


Technologie

De technologische evolutie bevindt zich in een ongekende versnelling. Het doorgronden van alle technische mogelijkheden die uw organisatie kunnen ondersteunen is bijzonder complex.

TallKing Results helpt u de daadwerkelijke mogelijkheden in kaart te brengen door technologie en processen op elkaar te laten aansluiten.

lees meer »

Hiermee maken wij inzichtelijk welke toegevoegde waarde de technische toepassing biedt binnen uw organisatie en hoe deze bijdraagt aan de humanisering van uw bedrijfsprocessen.

TallKing Results kan u onder andere helpen bij het ontwikkelen en begeleiden van veranderprogramma’s gericht op digitalisering. Ook kunnen wij de organisatie ondersteunen om op de juiste manier de digitale vaardigheden binnen uw organisatie te verhogen. Kijk voor ons trainingsaanbod op ons trainingsplatform TallKing Skills.


Markt

De wereld om ons heen verandert op alle fronten steeds sneller. Dit vraagt een grote flexibiliteit van iedereen binnen uw organisatie en het vermogen om uw processen te blijven herontwerpen.

lees meer »

Wanneer de focus vooral ligt op de problemen en uitdagingen van het heden, kan dat de visie op de marktontwikkeling wegnemen en de strategie vertroebelen.

TallKing Results is expert in het analyseren van bedrijfsprocessen, organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij scheiden interne oorzaken van externe ontwikkelingen. Samen met u bouwen we een roadmap om zowel blijvend maatschappelijk als bedrijfsmatig succes te realiseren. We helpen u bij het maken van de juiste keuzes ten aanzien van toekomstige marktveranderingen en borgen daarmee de gezonde groei van uw organisatie.