Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Ons Aanbod - Verandermanagement

Binnen een maatschappij die voortdurend en snel verandert, is het noodzakelijk dat de zorg zich aanpast en de benodigde transities bewerkstelligt. TallKing Results ontwikkelt en begeleidt veranderprogramma’s, gericht op het humaniseren van processen, de vorming van zelforganiserende teams en de borging van de verandering. We zetten gedragsveranderingen in gang die aansluiten op de toekomstige zorg en verankeren deze duurzaam op alle lagen van de organisatie.

Onze aanpak kenmerkt zich door continu de mens achter de patiënt en de mens achter de medewerker voor ogen te houden. Van daaruit optimaliseren we de processen en ontwikkelen we gemotiveerde teams en afdelingen die verantwoordelijkheid en initiatief nemen in hun gezamenlijk werkproces.

Naast de ontwikkeling van zelflerende organisaties begeleiden we ook bij fusies van zorgorganisaties en het ontwerpen en implementeren van nieuwe managementstructuren. Groei in persoonlijk leiderschap, kennisdeling en het stimuleren van het collectief lerend vermogen zijn thema’s die de adviseurs van TallKing Results weten te realiseren.

Wij kunnen adviseren in de volgende zorgsectoren: ziekenhuiszorg, GGZ, VVT en GGD. Referenties van een aantal voorbeeldprojecten vind je hier.


...samen realiseren wij puntgave zorg!