Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Ons Aanbod - Visie & strategie

Veranderingen binnen zorgorganisaties en de maatschappij vragen om een heroriëntatie op de visie en strategie. TallKing Results begeleidt bestuur en management met de juiste interventies in deze complexe strategische vraagstukken. Binnen de begeleiding worden de medewerkers van alle lagen van de organisatie nauw betrokken in de vorming, het uitdragen en de uitvoering van de visie en strategie. De kwaliteit en veiligheid van zorg staan centraal, terwijl ook de financiële situatie en doelmatigheid in ogenschouw worden genomen.

Een niet te onderschatten voorbeeld van zo’n benodigde verandering is de toenemende vergrijzing in de maatschappij. Met het tekort aan zorgpersoneel en de grote toename van ouderen is de huidige infrastructuur niet houdbaar en zal voor een andere strategie gekozen moeten worden. Ook op het gebied van digitalisering, technologische ontwikkelingen en veranderende regelgeving is een duidelijke visie nodig om deze verandering in goede banen te leiden.

Als adviseur en programmamanager slagen wij erin om met Raden van Toezicht en Raden van Bestuur een breed gedragen ontwikkelingsstrategie te formuleren en zorgorganisaties goed door complexe transities te begeleiden.


...samen realiseren wij puntgave zorg!