Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Over Ons - Kernwaarden


TallKing Results omdat we...

 • ... zorgvuldig met mensen omgaan
 • ... verantwoordelijkheid nemen
 • ... kritisch naar de wereld en onszelf blijven kijken
 • ... extreem veel kennis en ervaring in huis hebben
 • ... voor datgene vechten wat velen hebben afgeschreven
 • ... altijd denken in mogelijkheden
 • ... uitgesproken anders zijn in alles wat we doen
 • ... altijd blijven relativeren, inclusief onszelf, no matter what
 • ... samen met andere mensen het verschil willen maken
 • ... willen leren van de mening van anderen
 • ... voor iedereen transparant willen zijn
 • ... ondanks alles blijven geloven in het goede van mensen
 • ... volhouden waar anderen afhaken
 • ... nooit de makkelijkste weg kiezen
 • ... altijd durven zeggen waar het op staat
 • ... een ambitieuze doorzettersmentaliteit hebben