Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Over Ons

Wie we zijn

Have the balls to change

TallKing Results is het adviesbureau in de zorg met de prachtige missie om de zorg en de samenleving te humaniseren. Wij willen andere organisaties inspireren. Een nieuwe standaard in bedrijfsvoering door moraal, liefde en gelijkwaardigheid gedreven. Want het moet anders. Het kan anders, en relatief nog vrij eenvoudig ook.

lees meer »

TallKing Results wil samen met u en andere organisaties inspireren om van een door moraal, liefde en gelijkwaardigheid gedreven bedrijfsvoering de nieuwe standaard te maken.

Wij willen ons aan organisaties verbinden die het lef hebben om te willen veranderen. Organisaties die willen deugen. Die net als wij geloven dat er altijd een mogelijkheid is om dingen anders te doen, vooral als de wereld daar beter door wordt. Hoe meer organisaties bereid zijn om hun beleid, processen en systemen te humaniseren, hoe sterker onze vuist wordt tegen de gevestigde orde.

Waarom we bestaan

Iedereen is verantwoordelijk

Te vaak wordt het recht op leven in menselijke waardigheid ernstig geschonden. Dit moet stoppen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij iedereen. Ook bij ons. Daarom helpen wij organisaties bij de realisatie van de moreel vereiste koersverandering.

lees meer »

Voeding, veiligheid, liefde, aandacht en plezier zijn essentieel voor een menswaardig bestaan. Vanaf de dag dat je geboren wordt tot de dag dat je sterft. In veel sectoren, ook in de zorg, is men met het oog op winstoptimalisatie en regelgeving bereid geweest onze menswaardigheid op te offeren.

Te vaak wordt het recht op leven in menselijke waardigheid ernstig geschonden. Dit moet veranderen. Wij helpen organisaties bij het realiseren van de vereiste koersverandering. Velen kennen deze problemen, maar denken dat ze op te grote afstand staan of te onbetekenend zijn om iets te kunnen veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor een succesvolle verandering ligt natuurlijk bij ons allemaal.

Hoe we werken

Kijk zo kan het ook

TallKing Results gaat voorop om anderen te inspireren om het anders en beter te doen. Wij bewijzen dat succes hand in hand gaat met een door respect, liefde en gelijkwaardigheid gedreven bedrijfsvoering. Zodat andere organisaties zien dat het écht anders kan en ook zij hun verantwoordelijkheid gaan nemen en durven veranderen. Alleen in verbinding met elkaar kunnen we tegen de stroom in de maatschappelijke impact van iedereens werkzaamheden sterk vergroten.

lees meer »

Samen creëren we organisaties waarbij economisch succes moeiteloos samengaat met een op humaniteit gebaseerde bedrijfsvoering. En dit leidt tot, onze naam zegt het al: results. Humaniseren is significant en structureel van positieve invloed op de uiteindelijke resultaten van organisaties. Zowel in financieel-economisch opzicht als ook op het vlak van maatschappelijke relevantie. Samen met ons kan uw organisatie iets wezenlijks bijdragen aan de levenskwaliteit van individuen en daarmee aan onze hele samenleving

Wat we doen

We humaniseren processen en systemen

Door onze integrale aanpak van advies, implementatie en verbinding verleggen wij de eenzijdige focus op winst, tijd en kosten naar het behoud en de ontwikkeling van menselijk kapitaal in het algemeen en menselijk welzijn en comfort in het bijzonder.

Lees hier vanuit welke expertise wij dit aanpakken.

lees meer »

Wij verbinden de beleidsvisie van een organisatie effectief aan de praktische sociaal-emotionele realiteit van werknemers, patiënten, consumenten en cliënten. Met elkaar creëren we maatschappelijke impact door het leven van mensen in fysieke, mentale, emotionele en spirituele zin een blijvend positieve wending te geven.