TallKing Results start Platform voor Zorg en Wonen van de toekomst

Het woon- en zorglandschap in Nederland verandert de komende jaren meer dan menigeen zich tot nu toe heeft kunnen voorstellen. Alle betrokken partijen, aanbieders van zorg, wonen en (lokale) overheden zijn op zoek naar de nieuwe koers en de invulling van dit landschap.
 
Tallking Results brengt alle partijen die in deze ontwikkeling een rol spelen bijeen, om zo gezamenlijk daadwerkelijk het platform te vormen voor de integrale ontwikkeling van (keten)zorg en wonen. Dit platform werkt onder de naam ArchiZorg.
 
De eerste stap bij de vorming van dit platform is een gezamenlijke kennisreis naar Barcelona.
Op deze reis staan kennisdeling, informatie over ontwikkelingen op allerlei gebieden, deelname aan Himss Europe en een bezoek aan de Smart City Barcelona centraal.
 
Samen met het ministerie VWS slaan wij de handen ineen om tot praktische oplossingen te komen in de zorg en in wonen. Via de Himss sessies en workshops wordt een fundament gelegd waarop u in de praktijk en denktank van ArchiZorg tot besluiten kunt komen.
 
De keuzes willen we samen met u direct omzetten in reële verbeterprojecten. Wij gaan het innoveren stimuleren! In het programma 2018-2025 garandeert TallKing Results twee adviesdagen pér project voor de eerste tien denktank-projecten. Daarmee zit een €25.000 in de innovatiepot.

 
Bezoek onze website ArchiZorg voor meer informatie. Contactpersonen: Michel Bouquet (06 4780 4787) of Astrid Hartog (06 2215 7694)