Team

Martin Dat

Profiel:

Betrouwbaar, enthousiast, klantgericht, gedreven, resultaatgericht

Expertise:

Zorglogistiek, OK optimalisaties, Ketenzorg, Capaciteitsmanagement, Facilitair management, Strategische inkoop en inkoopbeleid

Contact:

m.dat@tallkingresults.com
+31 6 30 10 64 00

LinkedIn

 

Martin is een gedreven persoon die streeft naar continue verbeteringen met oog voor effecten op andere bedrijfsonderdelen. Vanuit de overtuiging dat de zorg veel kan leren van andere branches, past hij zijn kennis opgedaan buiten de zorg actief toe in het zorgdomein, o.a. op bedrijfskundig en logistiek gebied.

 
 

Maarten Walhout

Profiel:

Analytisch, assertief, gedreven, gestructureerd, resultaatgericht

Expertise:

Proces- analyse & optimalisatie, Zorglogistiek, Supplychain goederenlogistiek, Capaciteitsmanagement, Software selectie en informatie analyse, Project management

Contact:

m.walhout@tallkingresults.com
+31 6 30 63 48 17

 

Vanuit zijn opleiding Technische Bedrijfskunde en verschillende werkkringen en opdrachten heeft Maarten Walhout een brede interesse en expertise opgebouwd in het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen.

Zijn interesse voor en kennis van de zorgsector heeft hij verder uitgebouwd door het volgen van de masteropleiding Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze opgedane kennis blijkt zeer bruikbaar in diverse adviesopdrachten binnen zorginstellingen in zowel de cure als de care.

 
 
 
 
René Adriaanse

Profiel:

Betrokken, methodisch, enthousiast, pragmatisch, resultaatgericht

 
Expertise:

Project en Interim Management, Change management, GGZ, Verslavingszorg en forensische zorg.

Contact:

r.adriaanse@tallkingresults.com
+31 6 54 29 79 30

 

 

 

 

René heeft een diverse achtergrond in de zorg, onder andere in de (forensische) psychiatrie. Hiervandaan is hij als hulpverlener en manager gewend systematisch te kijken en werken. In zijn management werkzaamheden heeft hij zich vooral gericht op het veranderen van processen in complexe situaties, systemen en organisaties. Hij werkt daarbij steeds vanuit het strategische perspectief van de organisatie in relatie tot de zorg die geboden wordt.

René is een gedreven adviseur die vanuit samenwerking vorm wil geven aan de gevraagde innovatie en (proces-)verandering. Dit doet hij op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij is analytisch en communicatief sterk en ziet snel de verschillende belangen in teams en projecten. Zijn drive haalt hij uit het verbeteren van de kwaliteit van de geboden zorg.

René gaat open de samenwerking met teams aan en is hierbij snel in staat onderstromen in beeld te brengen en deze waar nodig en gewenst open te leggen en bespreekbaar te maken.

 
 

Jan Dijksman

Profiel:

Enthousiaste mensgerichte ondernemer 

Expertise:

Interim management, Verander management, Ondernemerschap, Relatiemanagement

Contact:

j.dijksman@tallkingquarter.com
+31 6 53 48 03 77

 

 

 

Jan heeft een jarenlange ervaring in functies waarin relatiemanagement en ondernemerschap hand in hand gaan. Als ondernemer is hij gewend problemen op te lossen en trajecten tot een succesvol einde te brengen. 

Deze combinatie zet hij nu met veel enthousiasme en energie in voor de zorg om zo de broodndige verbinding te maken tussen de verschillende spelers in de zorg en welzijn. Met name gericht op het snijvlak wonen en zorg om zo een oplossing te forceren op de groeiende problemen op dit gebied.

 
 

Ilse Kruiver

Profiel:

Betrokken, gedreven, analytisch, resultaatgericht, enthousiast, verandergericht

Expertise:

Projectmanagement, Procesanalyse, Risico-analyse, EPD implementatie, programmanagement en module-expertise EPIC

Contact:

i.kruiver@tallkingresults.com
+31 06 12 09 73 01

 

 

 

Vanuit haar functie als apothekersassistente bij een stadsapotheek groeide Ilse door naar een leidinggevende functie binnen een ziekenhuisapotheek. Vervolgens maakte ze de stap naar de wereld van het EPD. Eerst bij een leverancier (Epic) en vervolgens als senior consultant.

Ilse heeft in de afgelopen jaren een groot aantal Epic implementaties doorlopen en heeft zich ontwikkeld tot een ervaren projectmanager en EPD-adviseur. Ze heeft oog voor kwaliteit, een goed gevoel voor de belangen op strategisch en tactisch niveau, en is in staat op deze verschillende niveau’s te communiceren en invloed uit te oefenen.

Ilse is een manager die meerdere keren heeft bewezen dat ze mensen kan verbinden tot teams, met het vermogen tot delegeren en controleren. Ze gaat geen confrontaties uit de weg, en zoekt met de belanghebbenden naar de win-win situatie.

 
 

Marquerite Groen

 

Profiel:

Betrokken, gedreven, analytisch, resultaatgericht, enthousiast, verbindend

Expertise:

Opleiden, selectie- en implementatietrajecten, projectleiding, informatie-analyse, procesanalyse, testen, zorgprogrammering

Contact:

m.groen@tallkingresults.com
+31 06 30 62 84 24

 

 

 

Marquerite heeft na haar studie Gezondheidswetenschappen werkervaring opgedaan in de logistieke sector, de GGZ en het ziekenhuiswezen. Haar expertise ligt op het gebied van informatieanalyse, procesoptimalisatie en (zorg-)logistiek.
In de afgelopen jaren heeft zij meerdere klanten met haar expertise op verschillende vlakken binnen implementatietrajecten ondersteund. In haar rol van instructional designer ADT / Prelude werd Marquerite ingezet om de trainingen in het AMC en VUmc vorm te geven. Tijdens haar opdracht als Applicatiespecialist ADT bij het Radboud UMC lag de nadruk met name op inrichtings- en beheerswerkzaamheden en de coördinatie daarvan.
Marquerite heeft een pragmatische en doelgerichte werkhouding. Ze is resultaatgericht en vormt de verbindende factor tussen mensen en processen

 
 

Ingrid Doezeman

Profiel:

Netwerker/relatiegericht, Communicatief, Organiseren, Kwaliteit- en resultaatgericht, Analytisch / Strategisch, Creatief

Expertise:

Procesanalyse en -optimalisatie, project- en interimmanagement, ouderenzorg, multidisciplinaire behandelzorg

Contact:

i.doezeman@tallkingresults.com
+31 6 22 90 99 25

 

 

 

Ingrid is een bevlogen professional die vanuit haar basis als logopedist een brede ervaring in diverse sectoren binnen de zorg heeft ontwikkeld.

Ingrid is resultaatgericht en heeft veel aandacht voor kwaliteit en relatie. Zij is in staat om op een goede manier te schakelen en verbindingen te leggen op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Zij geniet ervan samen te bouwen aan de zorg van de toekomst waarmee we met elkaar het verschil kunnen maken.

 
 

Harold Kok

 

Profiel:

Analytisch, strategisch, assertief, kwaliteit- en resultaatgericht, gedreven – always finding a way or making a way.

Expertise:

Governance, Organisational Behaviour, Capacity Management, Efficiency Management, Cultural Change & Negotiations.

Contact:

h.kok@tallkingresults.com
+31 6 1594 3946

 

 

 

Harold heeft meer dan 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg, werkende in diverse zorg en executive managementposities, in drie verschillende continenten over de wereld. Deze brede diversiteit samen met zijn ruime ervaring stelt hem in de gelegenheid om nieuwe, innovatieve en creatieve oplossingen te vinden en te realiseren. Hij vindt het leuk en belangrijk om deze kennis en ervaring te delen, iets waarvoor hij in de gelegenheid gesteld wordt als adviseur bij TallKing Results.

Vraagstukken die gepaard gaan met een cultuuromslag, organisatorische (her)structurering en/of uitvoeren van projecten welke de doelmatigheid en/of het rendement van de organisatie vergroten, zijn uitdagingen die Harold graag aan gaat.

 
 

John Verver

 

Profiel:

Netwerker/relatiegericht, Communicatief, Organiseren, Veranderen, Inspireren, Creatief

Expertise:

Lean Six Sigma, verandertrajecten, procesverbetering, coaching, Six Sigma in Healthcare

 
Contact:

j.verver@tallkingresults.com
+31 6 19 91 70 21

 

 

 

 

John is een waardevolle aanvulling binnen ons team . Als Master Blackbelt Lean Six Sigma heeft hij al vele organisaties en teams ondersteund in Lean- en verandertrajecten.

Wij zijn blij en trots dat John ervoor heeft gekozen dit traject bij TallKing Results voort te willen zetten en zowel intern en extern zijn rijke kennis en ervaring te willen delen om samen een succesvol resultaat neer te zetten.

 
 

Pieter Buwalda

 

Profiel:

Ondernemend, creatief, analytisch, relatiegericht, doortastend, kalm, gevoel voor humor

Expertise:

Zorglogistiek, verandertrajecten, procesverbetering, planningssystematiek, capaciteitsmanagement, Lean Six Sigma (Black Belt), Theory of Constraints (TOC), Operations Strategy, strategie executie, organisatie(her)inrichting, onderzoeksmethodologie en (onderzoeks)statistiek.

 
Contact:

p.buwalda@tallkingresults.com
+31 6 1033 0123

 

 

 

Het expertisegebied van Pieter is Operations Management en Operations Strategy in de zorg. Hij richt zich op planningsvraagstukken, procesoptimalisaties en (integraal) capaciteitsmanagement van strategisch tot operationeel niveau.

Pieter kenmerkt zich door het toepassen van hybride verbetertechnieken (met ingrediënten uit Lean Six Sigma en de Theory of Constraints). Waar nodig vanuit een wetenschappelijke invalshoek, maar vooral met een flinke dosis Friese pragmatiek. Daardoor ontstaat een verbetertraject die goed aansluit op uw specifieke bedrijfssituatie. Pieter is voortdurend op zoek naar combinaties van verbetertechnieken die elkaar versterken in uw organisatie.

Pieter kan zich snel verbinden met u en uw medewerkers om samen een gedegen analyse te maken van uw doelen en doelbelemmeringen. Bij de zoektocht naar oplossingen heeft hij oog voor verschillende belangen en gaat hij binnen uw organisatie opzoek naar aannames die mogelijke oplossingen verhullen.

Daarnaast heeft Pieter ervaring met organisatie(her)inrichting. Hij kan u helpen de organisatiestructuur, organisatiecultuur en overlegstructuur als één geheel te ontwerpen om zo een goede basis te leggen voor het realiseren van uw doelen.

 
 

Pomme van WarmerdamProfiel:

Coachend, enthousiast, analytisch, gestructureerd, gedreven en doelgericht.

Expertise:

Trainer EPD (Epic en Chipsoft HiX), EPD- en procesverbetering, video en serious gaming.

 
Contact:

p.vanwarmerdam@tallkingresults.com
+31 6 5741 5901

 

 

 

Pomme geeft advies op het gebied zorgproces verbetering en training, waarbij de inzet van serious gaming, video, performance support evenals het maken van lesmateriaal voor klassikale scholing haar expertise is. Als Arts weet Pomme de vertaalslag naar de praktijk goed te maken, waardoor de voor de eindgebruiker belangrijke onderwerpen zeker aan bod komen. Jarenlange ervaring in het trainen van Epic en Chipsoft HiX maakt van Pomme een expert voor het oplossen van EPD-uitdagingen.

Pomme is communicatief sterk en kan mensen enthousiasmeren met haar kennis en spontane voorkomen. Haar analytisch vermogen en creativiteit helpen haar bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen.

Ze streeft naar kwaliteit, heeft een groot observatievermogen en oog voor detail. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voert Pomme de diverse taken van haar werk zorgvuldig uit. Gaat gestructureerd, secuur en georganiseerd te werk en zorgt een succesvol eindresultaat.

 
 

Paul van LimbeekProfiel

Verandergericht, enthousiast, creatief, analytisch, methodisch.

Expertise

Verandermanagement, leidershap, persoonlijk- en adaptief leiderschap, (zorg)logistiek, strategisch management, gedragswetenschappen, crisis- & risicomanagement, GGZ en Jeugd GGZ

 
Contact:

p.vanlimbeek@tallkingresults.com
+31 6 3021 1381

 

 

 

Paul is een betrokken, gedreven en creatief persoon met een verandergerichte visie. Ik werkt vanuit een integrale aanpak waarbij het gedrag van de organisatie, waardencreatie en (zorg)logistiek een centraal uitgangspunt zijn.

Met zijn diverse achtergrond in de zorg heeft Paul gewerkt in verschillende functies als o.a. manager, gedragswetenschapper, psycholoog, manager zorglogistiek en management consultant. Daarnaast geeft ik regelmatig colleges over thema’s als persoonlijk leiderschap, strategisch management, financieel management, design thinking, zorglogistiek en verandermanagement.
 

 

Lisa StevenhageNProfiel:

Creatief, organisatorisch sterk, empathisch, ambitieus en betrokken.

Expertise:

Europese betrekkingen, stakeholder relaties, smart energy

 
Contact:

l.stevenhagen@tallkingresults.com
+31 6 2296 7223

 

 

 

 

Dankzij haar ervaring bij een belangengroep in Brussel op het gebied van Smart Energy is zij in staat om multilaterale projecten in goede banen te leiden.

Lisa bouwt voort op haar kennis van Smart Energy networks, Buildings en Mobility om een bijdrage te leveren aan smart living oplossingen.

Lisa is een teamspeler voor wie bemiddeling en relaties centraal staan en die ernaar streeft het beste eindresultaat te leveren voor alle betrokken partijen. 

 
 

Margot van VorstenboschProfiel:

Creatief, organisatorisch sterk, empathisch, ambitieus en betrokken.

Expertise:

Management, teamontwikkeling, roostering en capaciteitsplanning, sociale cohesie

 
Contact:

m.vanvorstenbosch@tallkingresults.com
+31 6 5898 0974

 

 

 

Dankzij haar lange ervaring als leidinggevende, projectmanager en behandelaar in diverse zorgorganisaties, kent Margot de zorg van binnenuit. Door haar betrokkenheid als projectleider van diverse projecten gericht op het welzijn van cliënten, is zij goed in staat de sociale cohesie in zorginstellingen te verbeteren.

Margot wordt blij van het doelgericht realiseren van iets moois, samen met collega’s en andere betrokkenen. Altijd in verbinding en rekening houdend met een ieder.

Terug naar ‘Over ons’