Slide Left Slide Right
Puntgave Zorg
Puntgave Zorg
Succes door Samenwerking
Succes door Samenwerking
Integrale aanpak
Integrale aanpak
Innovatie
Innovatie

Onze Horizon

‘Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.’ (Einstein)


Have the balls to change

…………………………

Wie we zijn

Have the balls to change
..
.


Samen met jou willen wij andere organisaties inspireren. Een nieuwe standaard in bedrijfsvoering door moraal, liefde en gelijkwaardigheid gedreven. Want het moet anders. Het kan anders, en relatief nog vrij eenvoudig ook.
…………………………
.

Have the balls to change

 

Waarom we bestaan

Iedereen is verantwoordelijk
.
Te vaak wordt het recht op leven in menselijke waardigheid ernstig geschonden. Dit moet stoppen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij iedereen. Ook bij ons. Daarom helpen wij organisaties bij de realisatie van de moreel en juridisch vereiste koersverandering.

 

Have the balls to change

 

Hoe we werken

Kijk zo kan het ook
.
.
.

Wij bewijzen dat succes hand in hand gaat met een door respect, liefde en gelijkwaardigheid gedreven bedrijfsvoering. Zodat andere organisaties zien dat het écht anders kan en ook zij hun verantwoordelijkheid gaan nemen en durven veranderen.
.
.

Have the balls to change

 

Wat we doen

We humaniseren processen en systemen
.
.

Door onze integrale aanpak (advies, implementatie en coaching) werken we samen aan een bedrijfsvoering waar de kracht van het menselijk kapitaal wordt benut en succes samen gaat met menselijk welzijn.
.
.
.

  Een 100% Humane samenleving

 

Voeding, veiligheid, liefde, aandacht en plezier zijn essentieel voor een menswaardig bestaan. Vanaf de dag dat je geboren wordt tot de dag dat je sterft. In veel sectoren, ook in de zorg, is men met het oog op winstoptimalisatie en regelgeving bereid geweest onze menswaardigheid op te offeren. Daarmee zijn we afgeraakt van wat we van nature deden: een kind troosten als het huilt, een oma vasthouden als ze bang is. Te vaak wordt het recht op leven in menselijke waardigheid ernstig geschonden. Dit moet veranderen. Wij helpen organisaties bij het realiseren van de vereiste koersverandering.
 
Opportunisme, onzorgvuldigheid en onwetendheid hebben verregaande effecten op het leven van mensen. Iedere dag opnieuw sterft een moeder die niet had hoeven sterven, krijgt een opa verkeerde medicijnen, vieze kleren of te weinig eten. En iedere dag opnieuw proberen medewerkers in hun werk niet door de bodem van de menswaardigheid te zakken. Velen kennen deze problemen, maar denken dat ze op te grote afstand staan of te onbetekenend zijn om iets te kunnen veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor een succesvolle verandering ligt natuurlijk bij ons allemaal.

 


TallKing Results als Adviseur


Het bevorderen, beschermen en verwezenlijken van menswaardigheid is binnen veel sectoren van onze samenleving niet vanzelfsprekend. Dit geldt voor de zorgsector, maar ook voor de pharmaceutische industrie, de woningbouw en stadsontwikkeling, het onderwijs, de financiële wereld en de voedingsindustrie.


Samen met uw organisatie willen wij toewerken naar een gelijkwaardige samenleving waarbinnen het cruciale belang van in menselijke waardigheid kunnen leven, actief onderdeel is van het sociaal-economisch beleid. Daarmee kan iedereen, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, mentale, fysieke en/of financiële kwetsbaarheid, rekenen op respect en zorgvuldigheid in een kansrijke, liefdevolle omgeving.TallKing Results omdat we

 


… zorgvuldig met mensen omgaan
… verantwoordelijkheid nemen
… kritisch naar de wereld en onszelf blijven kijken
… extreem veel kennis en ervaring in huis hebben
 
… voor datgene vechten wat velen hebben afgeschreven
… altijd denken in mogelijkheden
… uitgesproken anders zijn in alles wat we doen
… altijd blijven relativeren, inclusief onszelf, no matter what
 
… samen met andere mensen het verschil willen maken
… willen leren van de mening van anderen
… voor iedereen transparant willen zijn
… ondanks alles blijven geloven in het goede van mensen
 
… volhouden waar anderen afhaken
… nooit de makkelijkste weg kiezen
… altijd durven zeggen waar het op staat
… een ambitieuze doorzettersmentaliteit hebben
Heeft u een vraag? Neem contact met ons op!


 TallKing Results Team

Michel Bouquet
Michel Bouquet

Enthousiaste professional die zich kenmerkt door zijn creativiteit en ambitie. Van programmamanagement tot strategisch advies, Michel brengt je organisatie naar de volgende fase.

Lees meer

Martin Dat
Martin Dat

Betrouwbare, gedreven interim- en projectmanager met een integraal bedrijfskundige aanpak. Van ICT-implementatie tot Facilitair Management en Inkoop, Martin zet een resultaat neer.

Lees meer

Maarten Walhout
Maarten Walhout

Gedreven en gestructureerde adviseur/projectmanager. Zorglogistieke procesverbetering ondersteund door ICT, Maarten helpt met analyse, ontwerp, selectie en implementatie.

Lees meer

René Adriaanse
René Adriaanse

Betrokken, sociale en enthousiaste adviseur met een analytische, gedegen en pragmatische werkwijze.

Lees meer

Pieter Buwalda
Pieter Buwalda

Met zijn ruime ervaring in (zorg)logistiek en het vermogen verbetertechnieken te combineren, brengt Pieter projecten tot een goed einde.

Lees meer

Jan Dijksman
Jan Dijksman

Jan heeft jarenlange ervaring in relatiemanagement en ondernemerschap. Deze combinatie zet hij met veel enthousiasme in voor de zorg om de broodnodige verbinding mogelijk te

Lees meer

Ingrid Doezeman
Ingrid Doezeman

Bevlogen en gedreven adviseur met brede kennis en ervaring in de zorg. Ingrid is resultaatgericht, zonder daarbij kwaliteit en relatie uit het oog te verliezen.

Lees meer

Marquerite Groen
Marquerite Groen

Marquerite vormt de verbindende factor tussen mensen en processen. Haar expertise ligt op het gebied van informatieanalyse, procesoptimalisatie en (zorg) logistiek.

Lees meer

Sofia Groutars
Sofia Groutars

Sofia is met veel enthousiasme dagelijks bezig om de zorg te verbeteren. Daarin neemt ze de kennis vanuit de Master Health Care Management mee.

Lees meer

Astrid Hartog
Astrid Hartog

Eerlijke en enthousiaste proces- en organisatieanalist met jarenlange ervaring. Met een gestructureerde aanpak adviseert Astrid bij procesverbetering en implementaties.

Lees meer

Carola de Jong
Carola de Jong

Carola is een zeer ervaren Lean Black Belt. Ze brengt een mooie combinatie van analytisch scherp observerend enerzijds en coachend faciliterend anderzijds mee aan tafel,

Lees meer

Harold Kok
Harold Kok

Harold heeft meer dan 30 jaar ervaring in de zorg, werkende in diverse zorg en executive managementposities, in drie verschillende continenten over de wereld.

Lees meer

Ilse Kruiver
Ilse Kruiver

Ilse is een manager die mensen kan verbinden tot teams, met het vermogen tot delegeren en controleren en samen de win-win situatie vinden.

Lees meer

Bénédicte Levassort
Bénédicte Levassort

Betrokken, enthousiaste projectmanager op snijvlak ICT en zorg. Nieuw ZIS/EPD of Functioneel Beheer? Bénédicte realiseert het met haar nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen.

Lees meer

Paul van Limbeek
Paul van Limbeek

Verandergerichte, enthousiaste, creatieve en analytisch sterke adviseur met als aandachtsgebieden: (zorg)logistiek, strategisch management, leiderschap en verandermanagement.

Lees meer

Lisa Stevenhagen
Lisa Stevenhagen

Lisa is een gedreven adviseur die is belast met de organisaite van al onze activiteiten op het gebied van Archizorg.

Lees meer

John Verver
John Verver

Als Master Blackbelt LeanSixSigma heeft John al vele organisaties ondersteund in Lean- en verandertrajecten. Zijn rijke kennis en ervaring leveren succesvolle resultaten.

Lees meer

Margot van Vorstenbosch
Margot van Vorstenbosch

Margot wordt blij van het doelgericht realiseren van iets moois, samen met collega’s en andere betrokkenen. Altijd in verbinding en rekening houdend met een ieder.

Lees meer

Pomme van Warmerdam
Pomme van Warmerdam

Betrokken, enthousiaste Adviseur en Projectmanager. Training of advies nodig? Pomme heeft als doel onze cliënten nog succesvoller te maken door hen te ondersteunen.

Lees meer

 laatste nieuws

Ons Aanbod

Onze 4 pijlers: Markt, Proces, Technologie en Organisatie


 
TallKing Results Kroon
 
Onze kennis van uw markt, uw huidige en toekomstige bedrijfsconcept en de mogelijke hulpmiddelen maakt dat TallKing Results uw werk kan organiseren en uw mensen kan opleiden voor het implementeren van een succesvolle verandering. Zo realiseren we vanuit verbinding het resultaat van het gemeenschappelijk gestelde doel:
 
Wij bouwen aan sociale ondernemingen.
Wij optimaliseren processen vanuit menselijke gedrevenheid.
Wij ontwikkelen een gezonde en slimme wereld voor ons allemaal.
 
Wij zijn uw partner bij de bouw en verbetering van uw bedrijfsresultaten.
Wij zijn de architecten van de actuele beslissingen die bepalend zijn voor onze toekomst.
Wij staan voor onze principes, we hechten groot belang aan resultaat.
 
Samen kunnen we echt het verschil maken.
Dat is onze belofte.
 

 

MARKT

Het succes van morgen wordt vandaag ontworpen!
Onze ruime ervaring stelt ons in staat betrouwbaar advies te bieden over toekomstige ontwikkelingen in HealthCare en Cure, Smart Living en ver daarbuiten.
 
Uw Uitdaging

Wanneer de focus vooral ligt op de problemen en uitdagingen van het heden, kan dat de visie op de marktontwikkeling wegnemen en de strategie vertroebelen.
De wereld om ons heen verandert op alle fronten steeds sneller. Dit vraagt een grote flexibiliteit van iedereen binnen uw organisatie en het vermogen om uw processen te blijven herontwerpen.
 
Onze Oplossing
TallKing Results is expert in het analyseren van bedrijfsprocessen, organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij scheiden interne oorzaken van externe ontwikkelingen en bouwen een krachtige roadmap om zowel blijvend maatschappelijk als bedrijfsmatig succes te realiseren. We zijn uw gids bij het maken van de juiste keuzes ten aanzien van toekomstige marktveranderingen en borgen daarmee de gezonde groei van uw organisatie.


PROCES

TallKing Results weet als geen ander dat het bedrijfsproces, het hart van uw organisatie, wordt gevormd door de samenwerking tussen mensen en middelen.
    
Uw Uitdaging
Onze klanten staan voor de moeilijke uitdaging een balans te vinden tussen de korte termijn problemen en de langere termijn doelstellingen.
Alleen een betrouwbaar beeld van de markt levert een juiste vertaling naar middelen, organisatie en technologie, daarmee wordt het voortbestaan en toekomstige toegevoegde waarde van uw bedrijfsproces gegarandeerd.
 
Onze Oplossing
TallKing Results ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van succesvolle visie en strategie op alle niveaus en bedrijfsonderdelen en tevens bij herontwerp, implementatie en humaniseren van processen. Wij helpen uw organisatie ook op de lange termijn gezond en winstgevend te zijn.
Processen moeten voldoen aan meerdere, soms ogenschijnlijk tegengestelde doelen. Een daadwerkelijke toegevoegde waarde moet samengaan met het centraal stellen van klant/patient, afgestemd zijn op de toekomst, efficient en doelgericht. Daarbij nooit de menselijke waarde uit het oog verliezend.
We ontwikkelen samen het stappenplan dat zowel huidige als toekomstige doelen realiseert. Wij staan voor resultaat en durven dan ook waar nodig nee te zeggen.

 

     

TECHNOLOGIE

TallKing Results heeft inzicht in de technologische evolutie en gebruikt de daadwerkelijke mogelijkheden in samenhang met het humaniseren van bedrijfsprocessen.
 
Uw uitdaging
De technologische evolutie bevindt zich in een ongekende versnelling en kent vele culturele invloeden in onze geglobaliseerde wereld. Het doorgronden van alle technische mogelijkheden die uw organisatie kunnen ondersteunen is bijzonder complex.
 
Onze oplossing
Wij leveren onze relaties kennis over de functionele toegevoegde waarde van de technologie waarmee men zich nu en in de toekomst kan onderscheiden in de concurrentiestrijd én op het maatschappelijk vlak.
Het selecteren van de juiste oplossing, de kennis omtrent lifecycles en de keuze van een realistische vervangingsstrategie vergt ruime praktische ervaring en diepgaande strategische kennis. Onze holistische aanpak biedt integraal advies en begeleiding bij de realisatie.
 
ORGANISATIE

TallKing Results houdt bij de overdracht van kennis, projectimplementatie en verbetering van de bedrijfsvoering rekening met alle betrokkenen: doelgroep, klanten, aanbieders, jij en ik. Wij zijn uw oprechte partner.
 
Uw uitdaging
Ondanks hun sociale of zakelijke verbondenheid vinden mensen het vaak moeilijk overeenstemming te bereiken over te behalen doelen, een stappenplan te ontwikkelen en de uitvoering van het plan te realiseren.
Te vaak worden noodzakelijke veranderingen belemmerd door politieke belangen, eerdere tegenslagen en (vaak kleine) actuele problemen.
 
Onze oplossing
TallKing Results helpt uw onderneming haar ambitieuze doelen te behalen. Onze transparante werkwijze leidt tot een langdurige samenwerking van alle betrokkenen.
De menselijke kant van het proces is daarbij een essentieel onderdeel van de verbetering. Leiderschap wordt ingevuld op een natuurlijke gezonde manier.
Ons ambitieuze team voorziet u van onze rijke expertise en bewezen methodologieën. We geven uw mensen het inzicht en het lef om te komen tot echte nieuwe resultaten.

 

   

TallKing Results vereenvoudigt complexe vraagstukken.


 1. Adviseur en Klankbord voor Raden van Toezicht en Raden van Bestuur
 2. Marktonderzoek en Visie-ontwikkeling
 3. Innovatie: van Idee, Business Case tot Realisatie
 4. Strategie, Roadmap & Communicatie

 5. Lean: Continu verbeteren, Six Sigma, VMS
 6. Proces: Nulmeting (Ist) en Herontwerp (Soll) van Zorgpaden, Medicatie-, Zorg- en Patiëntenlogistiek
 7. Financieel: Quick Wins, structurele Kostenbesparingen, Begroting, Kostprijs en Fusie
 8. Uitbesteding vraagstukken, Techniek & ICT, Inkoop & Contract, Borging Beheer

 9. Van Quickscans tot realisatie-methodiek Volwassenheid®
 10. Organisatie inrichting: Rollen & Verantwoordelijkheden, ZIS, EPD, Beheer en Servicedesk
 11. Programma- en Projectmanagement: Business case, Selectieproces, Implementeren en Integreren
 12. Coaching & Training Directie en Management, Interim-management

 13. Ketenzorg: medische processtappen, MPR, TOC, zorgproces-systematisering
 14. Goederenlogistiek en facilitaire processen: vlekkenstudies, track & trace
 15. Capaciteitsmanagement
 16. Valuebased HealthCare, eHealth, mHealth, eLearning

 17. ArchiZorg: (zorg) procesintegratie in wijk- en woningbouw, domotica (IoT)
 18. Zorginnovatie: van Wonen naar Leven
 19. Voorbereiding VIPP trajecten
…samen realiseren wij puntgave zorg, want alleen resultaat telt!
 


Onze Klanten

Enkele klanten die door onze adviseurs de afgelopen jaren op weg zijn geholpen naar een puntgave zorg:

 

Onze klanten

TallKing Social

TallKing Results werkt aan een puntgave zorg in opdracht van klanten en vanuit haar ideaal.
Ondersteuning van sociale projecten en belangenorganisaties is voor TallKing Results een logische keuze. TallKing Results is als Zakenvriend verbonden aan het KWF en levert in het geval van Kind en Ziekenhuis één van de bestuurders. Naast financiële steun bieden wij deze organisaties bedrijfsmatige kennis.

 

Kind en Ziekenhuis logo
Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies.
 

Logo_ZakenvriendVan_KWF
Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker. Jaarlijks sterven er zo’n 43.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.

TallKing Results is onder andere zakenvriend voor het project kinderoncologie van het Erasmus MC (Sophia Kinderziekenhuis).

Publicaties


TallKing Results realiseert wereldprimeur voor Sint Antonius

St. Antonius neemt allernieuwste hartlongmachine in gebruik   Wereldprimeur biedt voordelen voor zorgverlener én patiënt   Het St. Antonius Ziekenhuis heeft – na een lange testperiode – als eerste ziekenhuis in Nederland de allernieuwste en meest innovatieve hartlongmachine in gebruik genomen. Een hartlongmachine neemt de bloedsomloop en longfunctie van de patiënt over tijdens een (open)hartoperatie. Deze nieuwste machine bevordert het herstel van patiënten na de operatie en is gebruiksvriendelijker voor de perfusionist. Peter van den Barselaar, perfusionist in het St. Antonius, “Als perfusionist heb ik de taak om tijdens een openhartoperatie de bloedsomloop en longfunctie van de patiënt volledig over te nemen. Daarvoor gebruik ik de hartlongmachine. Patiënten die een dergelijke operatie ondergaan zijn vaak steeds ouder, en hebben ook vaker meerdere aandoeningen. Des te belangrijker om ook deze oudere, kwetsbaardere patiënten goed en veilig door een operatie heen te begeleiden. De nieuwe machine maakt het mogelijk om de ondersteuning tijdens de operatie beter af te stemmen op de patiënt. Om de bloedsomloop en longfunctie te bewaken, hoef ik nu niet meer op 11 verschillende schermen te kijken, maar zie ik alle informatie op één enkel scherm. Zo kan ik sneller bijsturen als het nodig is, wat belangrijk is voor het herstel van bijvoorbeeld de hersenfunctie en nierfunctie na de […]

Lees verder...

TallKing Results start Platform voor Zorg en Wonen van de toekomst

Het woon- en zorglandschap in Nederland verandert de komende jaren meer dan menigeen zich tot nu toe heeft kunnen voorstellen. Alle betrokken partijen, aanbieders van zorg, wonen en (lokale) overheden zijn op zoek naar de nieuwe koers en de invulling van dit landschap.   Tallking Results brengt alle partijen die in deze ontwikkeling een rol spelen bijeen, om zo gezamenlijk daadwerkelijk het platform te vormen voor de integrale ontwikkeling van (keten)zorg en wonen. Dit platform werkt onder de naam ArchiZorg.   De eerste stap bij de vorming van dit platform is een gezamenlijke kennisreis naar Barcelona. Op deze reis staan kennisdeling, informatie over ontwikkelingen op allerlei gebieden, deelname aan Himss Europe en een bezoek aan de Smart City Barcelona centraal.   Samen met het ministerie VWS slaan wij de handen ineen om tot praktische oplossingen te komen in de zorg en in wonen. Via de Himss sessies en workshops wordt een fundament gelegd waarop u in de praktijk en denktank van ArchiZorg tot besluiten kunt komen.   De keuzes willen we samen met u direct omzetten in reële verbeterprojecten. Wij gaan het innoveren stimuleren! In het programma 2018-2025 garandeert TallKing Results twee adviesdagen pér project voor de eerste tien denktank-projecten. Daarmee zit een €25.000 in de innovatiepot.   Bezoek onze […]

Lees verder...

Geef samen vorm aan de toekomst van Zorg en Wonen

Samen bouwen aan de toekomst van Zorg en Wonen. Een unieke kans daadwerkelijk betrokken te zijn bij het vormgeven van een integrale zorg- en woonomgeving. Dat is wat mogelijk maakt de uitdagingen die de komende jaren op zowel het gebied van zorgen als wonen op ons pad komen het hoofd te bieden. TallKing Results legt de verbinding tussen Cure en Care, lokale en regionale overheden, wooncorporaties en planologen. Mis deze kans niet! Meer persoonlijke informatie? info@tallkingresults.com of 06-4780 4787

Lees verder...

Sponsoring van Noah’s Paralympische droom – Parijs 2024

Fanatiek en zeer getalenteerd Maastrichts voetballer Noah verloor zijn been door een scooterongeluk in Yogyakarta. Nu studeert hij medicijnen. En traint, want hij wil meedoen en winnen tijdens de Paralympische Spelen 2024 in Parijs.   Een vakantie in Indonesië met schoolvrienden, samen naar het strand op de scooter. Gewoon pech, een ongeluk. Vijf dagen lang zat hij in doodsangst te wachten, maar werd hij niet geholpen. Hij kwam in levensgevaar. Op het nippertje werd hij naar Singapore overgevlogen en geopereerd. Een keuze voor het leven.    Noah besefte deze harde keuze: ‘Maar dan kan ik nooit meer voetballen?’ De verpleegster zei: ‘Dan word je toch de nieuwe bladerunner’?   De dagen na de operatie zet Noah zijn tanden in het idee bladerunner en start zelfstandig met revalideren. Hij is toekomstgericht en zijn positieve levenshouding geeft hem kracht. Het is ook deze uitstraling die je direct voelt als je met hem spreekt. Hij gaat voor zijn doel.   Via een crowd-funding campagne wist hij een blade te kopen. De mooie film staat nog op Youtube. Tijdens deze campagne stelde de eigenaren van TallKing Results voor structureel te gaan helpen. De weg voor een atleet is lang en kostbaar.   Tijdens de kennismaking werd Noah uitgedaagd open na te denken over de […]

Lees verder...

TallKing Results breidt team uit

Wij zijn zeer verheugd met de komst van wederom een ervaren kracht die ons team komt versterken.   Met ingang van 1 oktober heeft Paul van Limbeek zich bij het team gevoegd. Paul brengt veel management ervaring mee in diverse rollen in de zorg. Paul is een verandergerichte, enthousiaste en creatieve geest die met zijn ervaring en kijk op de zaken, zeer goed in staat is om lastige vraagstukken naar tevredenheid op te lossen.   Wij kijken uit naar een mooie tijd samen en wensen Paul veel succes en plezier binnen ons mooie team.  

Lees verder...

TallKing Results zoekt Adviseur Zorg

Word jij onze nieuwe Adviseur zorg, met affiniteit op het gebied van (zorg)logistiek, die het team komt versterken. Word onderdeel van een professioneel dynamisch team, waar we dagelijks werken aan het verbeteren van de zorg. Functieprofiel adviseur Heb je interesse in deze functie en verwacht je aan dit profiel te kunnen voldoen, neem dan contact op met Martin Dat via m.dat@tallkingresults.com. Voeg aan de reactie een recent CV en een beknopte motivatie toe.

Lees verder...

Nieuwe gezichten in ons team!

Ook in 2018 staan wij met ons gehele team voor U klaar. Wij danken onze klanten, contacten en partners voor de successen die wij in de afgelopen jaren samen hebben gerealiseerd. We zetten deze lijn graag door met ons team dat per 1 januari weer verder wordt uitgebreid. Wij blijven ons team uitbreiden met de mensen die u het best ondersteunen. Daarnaast zullen wij in 2018 een unieke studie/kennisreis organiseren. Houd onze mailings/website/LinkedIn aankondigingen in de gaten!

Lees verder...

TallKing Results feliciteert St Antonius met de succesvolle implementatie van Epic

In de nacht van 12 op 13 oktober jl zijn de drie ziekenhuizen van St. Antonius tegelijkertijd overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) van Epic. Daarmee wordt zij koploper in de realisatie van efficiëntere zorg en onderzoek. TallKing Results heeft onder meer het programmamanagement op SEH, OK, IC en Cardiologie uitgevoerd en bouw, testen, koppelingen en de implementatie van het EPD begeleid. We feliciteren St Antonius met het behaalde resultaat. Door de implementatie van Epic kunnen artsen en zorgverleners in alledrie de ziekenhuizen (Utrecht, Nieuwegein en Woerden) met één gezamenlijk EPD werken. Het EPD dient niet alleen als Medisch dossier, maar ook onderzoeksresultaten, behandelplannen, zorgprocessen en het patiëntenportaal maken onderdeel uit van het pakket en zullen in de nabije toekomst verder worden ontwikkeld. TallKing Results is blijvende partner bij de optimalisatie van het EPD.

Lees verder...

4 ziekenhuizen, 1 EPD. TallKing Results feliciteert Spijkenisse Medisch Centrum en de Coöperatie Zorg op Zuid

Vier ziekenhuizen, onderdeel van de Coöperatie Zorg op Zuid (Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum) schreven vrijdag 6 oktober 2017 om exact 12.00 uur geschiedenis. Vanaf dat moment staan de gegevens van bijna drie miljoen patiënten geregistreerd in één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier: HiX van leverancier ChipSoft. In Nederland is het de eerste keer dat vier zelfstandige ziekenhuizen samen zijn overgestapt naar één elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarnaast werken zij met één database en één beheerorganisatie. Door ingebruikname van het nieuwe EPD, kunnen de ziekenhuizen in de toekomst nog betere zorg verlenen aan de patiënten; dichtbij als het kan en verder weg als het nodig is. Dit project is door haar unieke vorm niet onopgemerkt gebleken, in de lokale en landelijke media is aandacht geschonken aan deze primeur in Nederland. Voor meer informatie kunt u hier het persbericht inzien. TallKing Results heeft vooral in Spijkenisse Medisch Centrum haar bijdrage aan het project geleverd door inzet van haar programma- en projectmanagers alsmede het leveren van specifieke kennis. Wij feliciteren de ziekenhuizen van de Coöperatie Zorg op Zuid met dit behaalde succes en zien uit naar verdere samenwerking!

Lees verder...

The Smart-series (TallKing Results) – II

Senioren vinden digitalisering van de overheid te snel gaan. Groep ouderen (65+) zonder internet in 2015: 692.270.(Bron: CBS) Astrid Oosenbrug (PvdA) stelt vragen aan Ronald Plasterk. Minister Plasterk schrijft naar aanleiding van Kamervragen dat veel overheidsorganisaties digitale dienstverlening hebben toegevoegd aan de traditionele vormen van dienstverlening en dat zij ‘die kanalen nog geruime tijd zullen blijven gebruiken.’ In werkelijkheid is de digitalisering van de centrale overheid op volle toeren. In het bedrijfsleven is deze slag al eerder gemaakt. Daar zagen we dat steeds meer mogelijkheden om analoog zaken te regelen afvielen omdat de primaire processen in deze fase anders werden ingericht. Het “analoog houden” wordt daarmee veel te kostbaar. Er zijn geen redenen aan te nemen dat dit proces bij overheidsorganisaties anders zal verlopen.

Lees verder...

Contact

Logo TallKing Results


Gaasterlandstraat 200
1079 RH Amsterdam
Nederland


+31 6 47 80 47 87
info@tallkingresults.com
www.tallkingresults.com
KvK 60831294

Vragen?

Neem contact op. We helpen u graag!

Afspreken?

Altijd iemand in de buurt, we komen naar u toe.