Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Onze Horizon

‘Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.’
Albert Einstein

100% Humane zorg

TallKing Results is een adviesbureau in de zorg met als missie om de samenleving te humaniseren en de mens in de zorg terug te brengen. De patiënt als mens maar ook de mens achter de zorgverlener. Om deze missie te behalen richten wij ons op het verbeteren van processen in de zorg rondom de zorgverlener en de patiënt, waarbij wij de mens continu in het vizier houden.


TallKing Results als Adviseur

 • Wij zijn open en oprecht. Wij zeggen eerlijk waar het op staat, ook bij een minder positieve boodschap.
 • Wij luisteren echt en komen samen tot de kern. Wij vinden dat de wens van ieder mens telt.
 • Gepassioneerd werken wij aan verandering. Wij springen graag samen met u in het diepe.
 • Wij benaderen iedereen met respect. Wij geven graag het goede voorbeeld.
 • Wij zijn kritisch naar uw organisatie, maar ook naar onszelf.
lees meer »

Wij hebben een grote verscheidenheid aan ervaring en expertise in verschillende zorgsectoren. Met de juiste instelling maken wij samen met uw organisatie het verschil en brengen wij de menselijkheid terug in de zorg. Kernwaarden zijn menselijkheid, moed, verantwoordelijkheid, verbinding, resultaatgericht, kritisch, eerlijkheid en oprechtheid.

Het bevorderen, beschermen en verwezenlijken van menswaardigheid is binnen veel sectoren van onze samenleving niet vanzelfsprekend. Dit geldt voor de zorgsector, maar ook voor de farmaceutische industrie, de woningbouw en stadsontwikkeling, het onderwijs, de financiële wereld en de voedingsindustrie.

Samen met uw organisatie willen wij toewerken naar een gelijkwaardige samenleving, waarbinnen het cruciale belang van in menselijke waardigheid kunnen leven actief onderdeel is van het sociaaleconomisch beleid. Daarmee kan iedereen, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, mentale, fysieke en/of financiële kwetsbaarheid, rekenen op respect en zorgvuldigheid in een kansrijke, liefdevolle omgeving.


TallKing Results omdat we...

 • ... zorgvuldig met mensen omgaan
 • ... verantwoordelijkheid nemen
 • ... kritisch naar de wereld en onszelf blijven kijken
 • ... extreem veel kennis en ervaring in huis hebben
 • ... voor datgene vechten wat velen hebben afgeschreven
 • ... altijd denken in mogelijkheden
 • ... uitgesproken anders zijn in alles wat we doen
 • ... altijd blijven relativeren, inclusief onszelf, no matter what
 • ... samen met andere mensen het verschil willen maken
 • ... willen leren van de mening van anderen
 • ... voor iedereen transparant willen zijn
 • ... ondanks alles blijven geloven in het goede van mensen
 • ... volhouden waar anderen afhaken
 • ... nooit de makkelijkste weg kiezen
 • ... altijd durven zeggen waar het op staat
 • ... een ambitieuze doorzettersmentaliteit hebben

Actueel

Opschaling spoedzorg Gelderse Vallei

In de opschalingsfase van de coronacrisis hadden de SEH en huisartsenpost van de Gelderse Vallei te maken met een uitdaging; Hoe schaal je binnen 48uur op van een reguliere- naar crisisorganisatie? Door intensieve samenwerking tussen beide organisaties is dit hun gelukt. Zij hebben TallKing Results aanvullend gevraagd om te helpen met een capaciteitsmodel en het zichtbaar maken van knelpunten in hun werkproces.  |  bekijk video »