Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Onze Horizon

100% Humane zorg

TallKing Results is een project- en adviesbureau in de zorg met de missie om de samenleving te humaniseren en de mens in de zorg terug te brengen. De patiënt als mens maar ook de mens achter de zorgverlener. Om deze missie te behalen richten wij ons aan de hand van onze vier pijlers op het verbeteren van processen in de zorg rondom de zorgverlener en de patiënt, waarbij wij de mens en het beoogde eindresultaat continu in het vizier houden.


TallKing Results als Adviseur

 • Wij zijn open en oprecht. Wij zeggen eerlijk waar het op staat, ook bij een minder positieve boodschap.
 • Wij luisteren echt en komen samen tot de kern. Wij vinden dat de wens van ieder mens telt.
 • Gepassioneerd werken wij aan verandering. Wij springen graag samen met u in het diepe.
 • Wij benaderen iedereen met respect. Wij geven graag het goede voorbeeld.
 • Wij zijn kritisch naar uw organisatie, maar ook naar onszelf.
 • Samen behalen we het eindresultaat zoals afgesproken.
lees meer »

Wij hebben een grote verscheidenheid aan ervaring en expertise in verschillende zorgsectoren. Met de juiste instelling maken wij samen met uw organisatie het verschil en brengen wij de menselijkheid terug in de zorg. Kernwaarden zijn menselijkheid, moed, verantwoordelijkheid, verbinding, resultaatgericht, kritisch, eerlijkheid en oprechtheid.

Het bevorderen, beschermen en verwezenlijken van menswaardigheid is binnen veel sectoren van onze samenleving niet vanzelfsprekend. Dit geldt voor de zorgsector, maar ook voor de farmaceutische industrie, de woningbouw en stadsontwikkeling, het onderwijs, de financiële wereld en de voedingsindustrie.

Samen met uw organisatie willen wij toewerken naar een gelijkwaardige samenleving, waarbinnen het cruciale belang van in menselijke waardigheid kunnen leven actief onderdeel is van het sociaaleconomisch beleid. Daarmee kan iedereen, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, mentale, fysieke en/of financiële kwetsbaarheid, rekenen op respect en zorgvuldigheid in een kansrijke, liefdevolle omgeving.

 • Wij bouwen aan sociale ondernemingen.
 • Wij optimaliseren processen vanuit menselijke gedrevenheid.
 • Wij ontwikkelen een gezonde en slimme wereld voor ons allemaal.
 • Wij zijn uw partner bij de bouw en verbetering van uw bedrijfsresultaten.
 • Wij zijn de architecten van de actuele beslissingen die bepalend zijn voor onze toekomst.
 • Wij staan voor onze principes, we hechten groot belang aan resultaat

Actueel

Capaciteitsmanagement is meer dan een rekenkundige exercitie

De plotselinge wereldwijde pandemie heeft in de zorg geleerd dat gestructureerd beheer van capaciteiten, zodat de output van het gehele systeem centraal wordt gesteld, belangrijker is dan ooit. Lees hier waarom dit veel meer is dan een louter rekenkundige exercitie. Verandering van cultuur en gedrag is een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle transitie.  |  lees meer »